Мандах их сургуулийн хамтын ажиллагаа

Мандах их сургууль нь стратеги төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд  олон улсын болон үндэсний байгууллагуудтай багш, ажилтан, оюутнуудын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт, судалгааны ажлыг үр өгөөжтэй болгох чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж байна.

Өнөөдрийн байдлаар Мандах их сургууль төрийн болон төрийн бус 60 орчим  байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулан, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, судалгаа, арга зүйн чиглэлээр хэлэлцүүлэг хийж, харилцан туршлагаа хуваалцах,  оюутны дадлага хийх, мэргэжлийн чиглэлийн сургалт болон уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Гадаад хамтын ажиллагаа

Мандах их сургуулийн өсөн дээшлэх нэг түлхэц бол  гадаад хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх явдал юм.  Мандах их сургууль нь орчин үеийн хандлага, хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд гадаадын их, дээд  сургуулиудтай түншлэлийн харилцаа тогтоож, хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна.

Одоогийн байдлаар Мандах их сургууль 20 гаруй гадаадын их дээд сургуулиудтай эрдэм шинжилгээ, судалгаа, багш ажилтнууд, оюутан  солилцоо болон хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг.

Мандах их сургууль 2017 оноос эхлэн Щвейцарийн Эдийн засаг, технологийн сургуультай хамтран хос диплом олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд  одоогоор 3 дахь удаагийн төгсөлтөө хийгээд байна.

Эрдэм шинжилгээ,  судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллах үйл ажиллагааны  нэгээхэн хэсэг нь Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, хамтрагч байгууллагууд төлөөлөгчдөө оролцуулж, илтгэл хэлэлцүүлж, харилцан мэдлэгээ хуваалцах үйл ажиллагаа байдаг. Мандах их сургууль 2012 оноос эхлэн хоёр жил тутам  Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, хамтын ажиллагааны гэрээтэй  ажилладаг гадаадын их дээд сургуулиудын эрдэмтэн багш, профессоруудыг урьж оролцуулдаг уламжлал бий болсон бөгөөд эдүгээ 4 дөх удаагийн  хурлыг зохион байгуулаад байна. Энэхүү эрдэм шинжилгээний хуралд  олон орны улс орноос төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж, өөрсдийн илтгэлээ тавьж, шинэ мэдлэг, мэдээллээ хуваалцан, цаашид хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах  тухайгаа харилцан  ярилцаж, хэлэлцдэг. 

Мандах их сургууль 2012 оноос эхлэн АНУ-ын Олон улсын магадлан итгэмжлэх байгууллагатай (ACBSP) хамтран ажиллаж, тус байгууллагаас зөвлөмж зөвлөлгөө  авч, хэрэгжүүлсний үр дүнд олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагыг ханган, улмаар  2014 оны 8-р сарын 29-нд сургууль болон хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлж, ACBSP байгууллагаас албан ёсоор  батламжаа гардан авсан.  

Түүнчлэн чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015 стандартыг амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлага дээрээ тулгуурлан Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 стандартыг  Монголын боловсролын байгууллагуудаас анх удаа хэрэгжүүлэхээр зорилго тавьсны дагуу Энэтхэг улсын ISO стандартын баталгаажуулалтын IRCLASS байгууллагатай нягт хамтран ажиллаж, өгсөн санал зөвлөмжийг авч амжилттай хэрэгжүүлснээр тус стандартыг  бүрэн хэрэгжүүлэх чадамжтай болохыг баталгаажуулсан  албан ёсны гэрчилгээг  2020 оны 9-р сард хүлээн авсан юм.

Интерном

Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
2019
Бүртгэлийн код 
MU-CD-009:18
Гэрээний зорилго
Ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүн худалдан авах


Од бүртгэл аудит ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-004:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Ногоон хүрээлэнгийн багш нар ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-008:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Интерном
Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-009:18

Гэрээний зорилго
Ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүн худалдан авах


ХААИС
Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-14:2018
Гэрээний зорилго
Туршлага солилцох, сургалт зохион байгуулах, судалгааны ажилд хамтран оролцох


Лава Лийжюр ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-003:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Би Ди Сек ҮЦК ХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-007:2019

Гэрээний зорилго
Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, нийтэд сурталчлах


Бид Солюшн ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-011:2019

Гэрээний зорилго
Програм хангамж нийлүүлэх


Алтан жолоо ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-017:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Төмөр өргөө ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-024:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Хоёр Оргил Интернэшил  ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-034:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


МЭРКАДО ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MRCD/2020/002

Гэрээний зорилго
Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Драгон Холдинг ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-001:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар

Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-005:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Жантекей ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-009:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Хөгжлийн шийдэл ТББ
Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
Байнгын
Бүртгэлийн код
MU-CD-010:2018
Гэрээний зорилго
Оюутнуудын бизнесийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх


Ай И Ди Си

байгууллага
Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-15:18

Гэрээний зорилго
Мандах ИС-ийн багш, оюутнуудын чадавхийг дээшлүүлэх


Блуфин ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-004:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Хан Мауло ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-008:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Тод Такс ТМЗ ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-012:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Эрин Интернэшил ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-018:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Их Монгол Хөлөг Аудит ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-025:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Монголын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2023
Бүртгэлийн код
MU-CD-035:2019

Гэрээний зорилго
Мэргэжлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, арга зүйн чиглэлээр хурал, хэлэлцүүлэг хамтран зохион байгуулах, төгсөгчдөд ажлын байр олоход нь дэмжлэг үзүүлэх

Гоёл Кашмер ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-002:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Далай ван аудит ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-006:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Хүнс комплекс ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-010:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Үндэсний статистикийн хороо
Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код

MU-MOU-003:2018NSO
Гэрээний зорилго
Харилцан зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр хамтран ажиллах


Сүү ХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2021
Бүртгэлийн код
MU-CD-001:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Говь Таван элс
Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код

MU-CD-005:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Юдентакс Тин Аудит ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-009:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Эрдэнэт үйлдвэр, ШУТИС-ийн  харьяа Технологийн сургууль

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2024
Бүртгэлийн код
MU-CD-013:2019

Гэрээний зорилго
Эрдэм шинжилгээ, судалгаа чиглэлээр хамтран ажиллах


Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
Байнгын
Бүртгэлийн код
MU-CD-022:2019

Гэрээний зорилго
Ажлын байраар зуучлах


Шижир ойл ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2021
Бүртгэлийн код
MU-CD-029:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, мэргэжлийн өдөрлөг, арга хэмжээ хамтран зохион байгуулах


Зайгал Судалгааны Институт

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-038:2019

Гэрээний зорилго
Сургалт, олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах


Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2024
Бүртгэлийн код
MU-CD-039:2020

Гэрээний зорилго
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудад дээд боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх

Витафит групп ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-003:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Бэст буйдан ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-007:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Дунд Мандхай Аудит ХХК
Гэрээ хийсэн огноо
2017
Гэрээ дуусах огноо
2020
Бүртгэлийн код
MU-CD-011:2017
Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Боловсролын зээлийн сан
Гэрээ хийсэн огноо
2018
Гэрээ дуусах огноо
Байнгын
Бүртгэлийн код
MU-CD-008:18

Гэрээний зорилго
“Оюутны хөгжлийн зээл”-ийн хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх


Ти Энд Ди Финанс ББСБ

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-002:2019

Гэрээний зорилго
Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, нийтэд сурталчлах


Соёмбо бичиг хэргийн дэлгүүр

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-006:2019

Гэрээний зорилго
Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, нийтэд сурталчлах


ХанМаум ТМЗ ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-010:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Говь ХК

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-015:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, ажлын байраар зуучлах


Голомт банк

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2024
Бүртгэлийн код
MU-CD-023:2019

Гэрээний зорилго
Дадлага олгох, мэргэжлийн өдөрлөг, арга хэмжээ хамтран зохион байгуулах


Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт

Гэрээ хийсэн огноо
2019
Гэрээ дуусах огноо
2022
Бүртгэлийн код
MU-CD-033:2019

Гэрээний зорилго
Мэргэшсэн нягтлан бодогчдыг бэлтгэх, давтан сургалт явуулах, шалгалт авах, оюутнуудад практик дадлага олгох


Монгол такс ТМЗ ХХК

Гэрээ хийсэн огноо
2020
Гэрээ дуусах огноо
2021
Бүртгэлийн код
MU-CD-037:2020

Гэрээний зорилго
Хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, олимпиад зохион байгуулах