Мэргэжлийн салбартаа манлайлагчид

ММНБИ-ийн хүндэт багш нар

Р.Батжаргал

Албан тушаал: Мандах их сургууль

Г.Нанжид

Албан тушаал: Мандах их сургууль ректор

Л.Энх-Амгалан

Албан тушаал: Мандах их сургууль

ММНБИ-ийн өргөмжлөлтэй тэргvvний залуу багш нар

Овог нэр Ч. Чимидсүрэн
Шалгарсан он 2009
Эрхэлсэн ажил албан тушаал Татварын ерөнхий газрын дарга
Төгссөн он 1998
Төгссөн хөтөлбөр Өдөр

Овог нэр Халзангийн Нямбаяр
Шалгарсан он 2013
Эрхэлсэн ажил албан тушаал "Мандах их сургууль" Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн захирал
Төгссөн он 2002
Төгссөн хөтөлбөр Өдөр

Овог нэр Сүхбаатарын Бямбахорол
Шалгарсан он 2016
Эрхэлсэн ажил албан тушаал СЭЗИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн, доктор профессор
Төгссөн он 2003
Төгссөн хөтөлбөр Өдөр

Овог нэр Цэрэнсодномын Пvрэвтуяа
Шалгарсан он 2007
Эрхэлсэн ажил албан тушаал СЭЗИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн, доктор, ахлах багш
Төгссөн он 2000
Төгссөн хөтөлбөр Өдөр