Төгсөгчийн тангаргын үг

Мандах Их Сургуулийн төгсөгч би мэргэжлийнхээ ёс зүйг чанд сахин, сургуулийнхаа болон мэргэжлийнхээ нэр хүндийг өндөрт өргөж, явахаа батлан тангаргалая.

Төгсөгчийн тангаргын үг

Төгсөгчдийн холбооны удирдлагын бүрэлдэхүүн