Тус сургууль дараах ажлын байранд урьж байна

Image

Анкет татах

Image

Мэдээлэл зүйн багшийн ажлын байранд урьж байна.

Image

Нягтлан бодох бүртгэлийн багш сонгон шалгаруулж авна.