Тус сургууль дараах ажлын байранд урьж байна

Image

Анкет татах

Image

Бизнесийн удирдлагын багшийн ажлын байранд урьж байна.

Image

Маркетингийн багш сонгон шалгаруулж авна.