ТАНИЛЦУУЛГА

 • Мандах их сургууль нь Английн магадлан итгэмжлэх байгууллага болох Chartered Manager Institite, Англи улсад төвтэй BBE Training сургалтын төвтэй хамтран “Мэргэшсэн менежер-CMgr” олон улсын цол олгох хөтөлбөрийг 2023 оноос хэрэгжүүлж эхлээд байна.
 • Дэлхийн улс орнуудын өндөр хөгжил, хурдацтай өөрчлөлтөд зохицон Монгол орныг хөгжүүлэх, бизнестээ үнэ цэнийг нэмэх чадварлаг менежер, манлайгчийг бэлтгэх, Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, магадлан итгэмжлүүлсэн “Стратегийн менежмент-Манлайлал” ба “Менежмент-Манлайлал” сэдэвт мэргэжлийн болон дипломын, хугацааны хувьд богино болон дунд хугацаанд хэрэгжих Мэргэшсэн менежер (CMgr) бэлтгэхэд чиглэн ажиллаж байна.

СУДЛАГДАХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Principles of Management and Leadership
 • Managing a Team to Achieve Results
 • Building Stakeholder Relationships Using Effective Communication
 • Contributing to the Delivery of a Project
 • Managing Daily Activities to Achieve Results
 • Managing Budgets and Resources
 • Managing Data and Information
 • Managing Own Personal and
 • Professional Development
 • Principles of Management and Leadership in an organisational context
 • Principles of developing, managing and leading individuals and teams to achieve success
 • Managing stakeholder relationships
 • Managing projects to achieve results
 • Managing change
 • Creating and delivering operational plans
 • Managing finance

 

 

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА:

 • 3 сар – “Батламж” олгох сургалт
 • 6 сар – “Сертификак” олгох сургалт
 • 1 жил – “Диплом”олгох сургалт

ХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөл
 • Гүйцэтгэх захирлууд
 • Дунд шатны удирдлагууд, менежерүүд
 • Энэ чиглэлээр мэргэшиж мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх мэргэжилтнүүд
 • Инноваци гарааны бизнес эрхлэгч, энтрепренер нар

ДАВУУ ТАЛ

Дэлхийн жишигт нийцэх мэргэжлийн өндөр түвшний ёс зүй, мэдлэг боловсролыг тодотгох “Мэргэшсэн менежер” статус нь менежерүүдийн удирдах болон манлайлах гарамгай ур чадварыг олон улсад хүлээн зөвшөөрч, ажил олгогч байгууллагад хэмжигдэхүйц үр дүн авч ирэх үнэ цэнэ бүхий мэргэжлийн арга барилыг эзэмшүүлэн, мэргэжлийн түвшинд тасралтгүй хөгжин дэвшихийг батламжлах давуу талтай.

БОЛОМЖ

 • Цаашид сургалтын сэдэв, агуулгаар шат ахиулан суралцах замаар удирдах ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг цаг үеийн шинэчлэл, өөрчлөлтөд нийцүүлэн тогтмол сайжруулах
 • Суралцагчдын тооноос хамаарч байгууллага хамт олны сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөлт эдлэх