card
/

Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ

Элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариулт?

Бакалавр, магистр, доктор, эчнээ хөтөлбөрийн элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариултуудаас.

Дэлгэрэнгүй унших

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Бусад мэдээлэл

Чухал холбоосууд

Байгууллагын менежментийн тогтолцоо

Чанарын удирдлагын олон улсын стандарт ISO 9001:2015 болон Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлсэн анхны их сургууль.

Дэлгэрэнгүй унших

Дэлгэрэнгүй
Блокын гарчиг / img