card

Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ

Элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариулт

Бакалавр, магистр, доктор, эчнээ хөтөлбөрийн элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариултуудаас

Дэлгэрэнгүй унших

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын менежментийн тогтолцоо

Чанарын удирлагын олон улсын стандарт ISO 9001:2015 болон Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлсэн анхны их сургууль.

Цааш үзэх

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Бусад мэдээлэл

Чухал холбоосууд