2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ХУАНЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Намрын улирал

                                                                       8-р cар

2021.08.15-22

 • Эчнээ хөтөлбөрийн нэмэлт элсэлтийн бүртгэл

2021.08.21

 • Эчнээ 2 курсын хичээл эхэлнэ

2021.08.30 – 2021.12.17

 • Намрын улирлын хичээлийн өдрүүд

2021.08.24 -08.28

 •  2, 3, 4 курсын хичээл болон  багш сонголт хийх систем нээгдэнэ

2021.08.17-09.15 /Сургалтын алба /

 • Шинээр элсэгчидтэй суралцах гэрээ байгуулна / бакалаврын өдрийн 1-р курс /

2021.08.20-09.20

 • Нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих Смарт картын бүртгэл / 1,2,3,4-р курс /                                                                                                                                                                                                            MU-PL:20AA

2021.08.30-10.01

 • Оюутны үнэмлэх олгох бүртгэл, захиалга авна / 1-р курс /

                                                                         9-р cар

2021.09.01-15

 • Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид сургалтын албанд бүртгүүлнэ.
 • Магистр, эчнээ,   хөтөлбөрийн  элсэлтийн бүртгэл

2021 .09 . 03

 • Хичээлийн нэгдсэн хуваарьт өөрчлөлт хийх сүүлийн өдөр /2,3,4-р курс/

2021.09.09

 • Сургалтын үйл ажиллагааны чиглүүлэх сургалт / 1-р курс /

2021.09 .06  Даваа гариг

 • Магистрын хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалт

2021. 09 .02-25

 • Докторын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл

2021. 09 .11 Бямба гариг

 • Магистрын хөтөлбөрийн хичээл эхэлнэ

2021 .09 . 14

 • Хичээлийн нэгдсэн хуваарьт өөрчлөлт хийх сүүлийн өдөр

2021.09.14-25 / Эрдэмтэн нарийн бичиг/

 • Бакалаврын  диплом бичих хүсэлтийг хүлээн авна / 4-р курс /

2021.09.27-2021.11.25 

 • СДШНББ, Өртгийн бүртгэл хичээлийн судалгааны ажлын сэдэв болон  багш сонголт / 4-р курс /
 • Судалгааны ажил хамгаалалт / 4-р курс /
 • Дахин хамгаалалт / 4-р курс /

 2021.09.22-2021.10.16

Airlangga University-тай хамтарсан “Summer school” оюутанд чиглэсэн ажил

2021.09.15-2021.11.15

НББ-Англи хэл-4 ангийн “Англи хэл" судалгааны ажлын багш сонголт

-        Судалгааны ажил хамгаалалт

-        Дахин хамгаалалт

                                                                         10-р cар

2021.10.05  СШУИТ

 • “Компьютерийн мэдлэгээ сайжруулъя” сэдэвт дугуйлан / 1-р курс /

2021.10.07

 • Докторын хөтөлбөрийн хичээл эхэлнэ

2021.10.12-10.17  / Оюутны зөвлөл /

 • Оюутнуудыг дугуйлан, секцэнд бүртгэнэ

2021.10.13

 • Бакалаврын дипломын ажлын сэдвийн хэлэлцүүлэг / 4-р курс /

2021.10.26 СШУИТ

 •  “Математикийн олимпиад” / 1-р курс /

2020.10.08

 • Швейцарийн сургуулийн хамтарсан хөтөлбөрийн элсэлтийн  шалгалт  авна / 3-р  курс /

2021.10. 11- 31

 • VII, VIII, IX  долоо хоног/ Явцын сорил 1/

                                                                                  11-р cар

2021. 11 сар СШУИТ

 • Бизнесийн харилцаа, ёс зүй” хичээлийн хүрээнд “Эссэ” бичлэгийн уралдаан / 1-р курс /

2021.11.01-2022.01.30

 • “Сагсан бөмбөгийн Спрайт лиг”

2021.11 сар  СШУИТ

 • “Хар тамхи, мансууруулах бодисын”-ын хор уршиг, зөрчлөөс сэргийлэх арга” сэдэвт танин мэдэхүйн лекц /1-р курс /

2021.11.05 Баасан гариг

 • Монгол бахархлын өдөр / бүх нийтийн амралтын өдөр

2021.11.22-26

 • “Математикт нэвтэрэхүй АСТ” / 1-р курс /

 2021.11.8-2021.11.12

-        Бизнесийн англи хэлний АСТ

2021.11.15-20 / Судалгааны багаар /

Бакалаврын дипломын ажлын явцын хэлэлцүүлэг-1 / 4-р курс /

2021.11.19

 • Хүмүүнлэг, боловсрол судлалын судалгааны багийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

2021.11.16  Мягмар гараг  / БШТ/

Оюутны  ЭШХ

2021 . 11 . 26   Баасан гариг

 • Улс тунхагласан өдөр / бүх нийтийн амралтын өдөр/

2021.11.29-12.17

 • XIV,XV,XVI долоо хоног / Явцын сорил 2/

                                                                             12-р cар

2021.12 сард СШУИТ

 • “Харизмаа хөгжүүлж, амжилтаа ахиулах нь” сэдэвт лекц / 1-р курс/

2021. 12 сарын 11-15 

 • Магистрын төгсөлтийн нэгдсэн шалгалт

2020.12.15 / Судалгааны багаар /

 • Бакалаврын дипломын ажлын явцын хэлэлцүүлэг-1 / 4-р курс /

2021.12.10

 • 4-р курсын оюутнуудаас олон улсын хөндлөнгийн үнэлгээний / Peregrine / шалгалт

2021.12.20   Даваа гараг  / БШТ/

 • НББ-ийн олимпиад зохион байгуулна. 1-р шат /3, 4-р курс/

2021.12.20   Даваа гараг  / БШТ/

 • НББ-ийн  үндэс хичээлийн олимпиад /1-р курс/

2021. 12 сарын 25  Бямба гариг 

 • Магистр хөтөлбөрийн диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа

2021. 12 .18 -2021.12. 31

 • Намрын улирлын 30 онооны шалгалтын өдрүүд

2021.12.29  Лхагва гариг

 • Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр /бүх нийтийн амралтын өдөр /

 

                                                                        2022 оны 01-р cар

2022.01 .01 Бямба гариг 

 • Шинэ оны эхний өдөр / бүх нийтийн амралтын өдөр /

2021. 01. 03  Даваа гариг

 • Үйлдвэрлэлийн дадлагын танхимын кейс сургалт эхэлнэ / 4-р курс /

2022.01.03-07

 • Бакалаврын дипломын үзлэг 1

2022. 01.06-07

 • Англи хэлний төгсөлтийн шалгалт / 3-р курс /

2022. 01.17  Даваа гараг /БШТ/

 • Бүртгэл санхүүгийн судалгааны багийн ЭШХ

2021.01.11-15 / Чанарын үнэлгээний хороо /

 • Оюутны дүнг сургалтын системд оруулсан байдалд хөндлөнгийн хяналт хийнэ / бүх хөтөлбөр /

2022.01 .24- 5.13

 • Хаврын улирлын хичээлийн өдрүүд

 

                                                                   Хаврын улирал

                                                                           02-р cар

2022.02. 01-03  Мягмар, Лхагва, Дүрэв гариг

 • Цагаан сар

2022.02.07   Даваа гараг  / БШТ/

 • НББ-ийн олимпиадын 2-р шат

2022.02.25

 •  Олон улсын хөндлөнгийн үнэлгээний  Peregrine  шалгалт. / 1-р курс / 
 • Бакалаврын дипломын ажлын явцын хэлэлцүүлэг-2 / 4-р курс /

 

                                                                          03-р cар

2022.03.04 СШУИТ

 • “Судалгааны арга зүйд суралцах нь” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал /1 курс/

2022.03.08 Мягмар гариг

 • Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр / бүх нийтийн амралтын өдөр /

2022.03.09-12 / ЭЗБТ /

 • Санхүүгийн удирдлага шинжилгээ,  Банкны удирдлага шинжилгээ хичээлийн судалгааны  ажил хамгаалуулна  / НББ Банк-4 курс, Санхүүгийн менежмент, Банкны менежмент-4  курс /

2022.03.07-19

 • VIII-IX долоо хоног / Явцын сорил 1 /

2022.03.01-04.29  / БШТ /

 • Санхүүгийн шинжилгээ, аудит, татварын хичээлийн судалгааны ажлын сэдэв тараалт, багш сонголт / 4-р курс/
 • Судалгааны ажил хамгаалалт / 4-р курс /
 • Дахин хамгаалалт / 4-р курс /

2022.03.22-24  / ЭЗБТ /

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын судалгааны ажил хамгаална / 2-р курс /

2022.03.14-04.15

 • Үйлдвэрлэлийн дадлага / 4-р курс /
 • Сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

               

                                                                        04-р cар

2022.04 сар СШУИТ

 • “Та шинэ ажлын байрны шалгаруулалтанд бэлэн үү” лекц, сургалт /төгсөх курсын оюутнуудад/

2022.04.02 

 • Бакалаврын дипломын ажлын урьдчилсан хамгаалалт /4-р курс /

 2021.04.02

 • “Гадаад хэлний заах арга зүйн семинар-2022”

 2022.4.7-2022.4.8

 • Монгол хэл-соёл өдөрлөг

2022.04.04-08 /БШТ/

 • НББ-ийн АСТ /НББ хөтөлбөр 3-р курс/

2022.4.14-2022.4.15

 • Англи хэлний ур чадварын тэмцээн
 • Бакалаврын дипломын ажлын урьдчилсан хамгаалалт / 4-р курс /

2022.04.05 СШУИТ

 • “Статистикийн мини олимпиад” /1-р курс/

 2022.4.21-2022.4.22

-        Англи хэлний өдөрлөг

2022.04.18-22 СШУИТ

 • “Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит Статистикийн олимпиад” / их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд /

2022.04.21-23

 • Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хураана / 4-р курс /

2022.04.25-29

 • Үйлдвэрлэлийн тайлан хамгаална / 4-р курс /

2022.04.25-05.01

 • “Ид шидийн орон” хүүхэд хамгаалах төвийн үйл ажиллагааг дэмжих сайн үйлсийн аян /Бүх курс/

                                                                                         05-р cар                        

2022.05 сар СШУИТ

 • “Философи, эдийн засгийн онол” хичээлийн хүрээнд “АХА” тэмцээн /1 курс/

2022.05.02-10

 • Тойм лекц / төгсөлтийн шалгалтын бэлтгэл 4-р курс /

2022.05.11

 • Бакалаврын дипломын жинхэнэ  хамгаалалт / 4-р курс /

2022.05.12-13

 • Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалт / 4-р курс /

2022.05.16   Даваа гараг  / БШТ/

 • СДШНББ-ийн мини олимпиад /2-р курс/

2022.05.16   Даваа гараг  / БШТ/

 • Өртгийн бүртгэл хичээлийн олимпиад                  /3-р курс/

2022.04.29-05.13

 • XIY,XV,XVI долоо хоног / Явцын сорил 2/
 • Төгсөх курсын оюутны /өдөр, эчнээ хөтөлбөр / дүнг сургалтын системд оруулсан байдал болон дипломын хэвлэх үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт хийнэ / Чанарын үнэлгээний хороо /

2022.05. 26-27

 • Төгсөгчдөд диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа

2022.5.14- 05.31

 • Хаврын улирлын 30 онооны шалгалтын өдрүүд

                                                                                        06-р cар      

2022.06 .01  Лхагва гариг

 • Хүүхдийн баяр /бүх нийтийн амралтын өдөр/

2022.06 .10

 • Сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн тайлангийн хурал

2022.06 .11

 • Эчнээ хөтөлбөрийн 2-р курсын хичээл дуусна

2022.06. 18-19

 • НББ, аудит, шинжилгээ хичээлийн төгсөлтийн шалгалт / Эчнээ хөтөлбөрийн төгсөх курс /

2022.06 .20

 • 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлт  эхэлнэ

2022. 06 .25

 •  Диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа / эчнээ хөтөлбөр /

 

 • СШУИТэнхим
 • БШТэнхим
 • ГХТэнхим
 • ЭЗБТэнхим