Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Цолмон

 • Сайн засаглалыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйл
 • Засаглалын эрх зүйн орчин, тулгамдаж буй асуудал
 • Засаглалын үнэлгээний арга зүйг сайжруулах боломж

Б. Нацагдорж

 • Макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд
 • Макро эдийн засгийн  бодлого
 • Санхүүгийн  байгууллагын эрсдэл

Г. Билгээ

 • Байгууллагын өөрчлөлт шинэчлэлийн мeнeжмeнт
 • Менежментийн хөгжлийн хандлага
 • Үйлдвэрлэлийн удирдлагын үндсэн асуудлууд

Б. Сайнжаргал

 • Зах зээлийн сегментчлэл
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Идэвхижүүлэлтийн аргыг оновчтой сонгох

 

Ц.Батзаяа

 • Банк, санхүүгийн системийн эрсдэл
 • Хөрөнгийн зах зээлийн шинжилгээ
 • Санхүүгийн удирдлагын асуудлууд

Ж. Гантулга

 • Банкны салбарын зээлийн зан төлөвт нөлөөлөгч хүчин зүйлс
 • Банкны зээлийн суваг ба эдийн засгийн хамаарал
 • Банкны гүнзгийрэлтийн бодит секторт үзүүлэх нөлөө
 • Банкны салбар дахь дижитал шилжилт
 • Зээлийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох нь

П. Насанжаргал

 • Менежментийн орчин үеийн асуудлууд болон парадигм
 • Стратеги төлөвлөлтийн хүчин зүйлс
 • Олон улсын менежмент нөлөөлөгч хүчин зүйлс

А. Дөлгөөн

 • Валютын ханшийн эрсдлээс хедж хийх нь
 • Олон улсын худалдаа дахь Засгийн газрын оролцоо
 • Өөрчлөлтийн удирдлагын үр ашиг

Г.Эрдэнэцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын багцийг оновчлох нь
 • Зээлдэгчийн үнэлгээний скорингийн аргыг сайжруулах нь
 • Fintech-д нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

С. Мөнхцэцэг

 • Макро эдийн засгийн асуудлууд
 • Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ
 • Байгууллага аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээний онцлог, эрэлт, нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Л. Дансранбавуу

 • Төсвийн орлого бүрдэлт
 • Төсвийн зарлагын үр дүнтэй байдал
 • Гадаад өрийн асуудал

М. Жанузах

 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах нь 
 • Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох нь
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв ба худалдан авах шийдвэр гаргалт

Г. Лхамдулам

 • Бизнесийн байгууллагын санхүү байдлыг үнэлэх
 • Блокчейн технологи, крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага
 • Засаглалын үнэлгээ, тулгамдаж буй асуудал

Суурь шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Ч. Төрбадрах

 • Дээд боловсрол судлалын зарим асуудал
 • Улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн харьцуулсан судалгаа
 • Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах асуудал
 • Инженерийн хийц, түүний гэмтлийг үл эвдэх сорилын аргаар тодорхойлох
 • Инженерийн тооцоо, эдийн засгийн дүн шинжилгээ

Н. Далайсайхан

 • Статистик, боловсрол судлал- өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх статистик аргууд, индексийн аргыг хүчин зүйлийн судалгаанд ашиглах

Д. Булгантамир

 • Боловсрол судлал-программ хангамж, цахим сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх

 Ж. Нарантуяа

 • Компьютерийн ухаан, Хүүхэд ба компьютерийн харилцаа

С. Анхбаяр

 • Боловсрол судлал, хоёр хүчин зүйлийн шинжилгээнд индексийн аргыг ашиглах нь 

О. Баттуяа

 • Түүх, угсаатан судлал- орчин үеийн угсаатны үйл явц, Орос ба Монгол улсын хил дагуух бүлгийн угсаатны үйл явц

 Б. Асралт

 • Тээвэр логистикийн үйл ажилалгааг боловсронгуй болгох асуудлууд
 • Хотын нийтийн тээврийг боловсронгуй болгох
 • Үйлдвэр аж ахуйн газруудыг логистик чиг хандлагаар удирдах
 • Хот болон хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллалааг боловсронгуй болгох

 М. Мөнхгэрэл

 • Инжинер механик-Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн нөөцийг тогтоох нь

Ж. Чимгээ

 • Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад гаалийн байгууллагын тулгамдсан асуудал /хар тамхи мансууруулах бодисын хууль бус худалдаатай тэмцэх/

 М. Ганхөлөг

 • Шашин судлал- Буддын экологи сургаалийн мөн чанар, орчин үеийн ач холбогдол

 Д. Түвшинжаргал

 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, тоног төхөөрөмжийн судалгаа

 Ц. Цолмон

 • Сэргээгдэх эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим хүчний алдагдал

 

П. Болормаа

 • Боловсролын чанарын үнэлгээ-Боловсролын салбар дахь чанарын үнэлгээ, стандарт хэрэгжилт, түүний үр нөлөө

Гадаад хэлний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Ганцэцэг 

 • Англи монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Англи хэл сурахад үндэсний сэтгэлгээний онцлог
 • Гадаад хэлний сургалтын эдийн засаг, нийгэм, соёлын үнэлэмж
 • Хэл соёлын шүтэлцээний судалгаа
 • Сэтгэлийн боловсролын эзэмшихүй
 • Соёлын дархлаа ба үндэсний онцлог
 • Тогтвортой хөгжил ба Боловсрол

С. Намуун

 • Суралцагчдын сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга зам 
 • Оюутан суралцагчдын харилцаа, хандлага, төлөвшил нь тэдний сурах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь 
 • Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг сайжруулах асуудалд
 • Амжилттай суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа 
 • Гадаад хэл сурахад өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ

З. Тэлмүүн

 • Англи монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахуй
 • Монгол орны аялал жуулчлал
 • Гадаад хэлний үгсийн санг хэрэглээгээр дамжуулан баяжуулах тухай
 • Сурах сэдлийг ухамсарлах нь
 • Шинээр бий болж буй гадаад нэр, томьёог оновчтой орчуулах тухай
 • Англи хэлийг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлж сурах нь
 • Цахим орчныг ашиглан гадаад хэл сурах
 • Оюутнуудад шалгалтын үндсэн зорилгыг ухамсарлуулах, зохисгүй үйлдэл гаргахыг зогсоох
 • Оюутнуудын судлаач хандлагыг нэмэгдүүлэх

Б. Баатарцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлттэй холбоотой зарим асуудал
 • УСНББОУС-н хэрэгжилт

Т. Сумъяа

 • Хэл шинжлэл /нэр томъёо судлал, метафор судлал/
 • Боловсрол судлал/гадаад хэл заах аргазүй/
 • Эрүүл мэндий боловсрол

Н. Ариунаа /Ахлах багш/

 • Газар усны нэр судлал
 • Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах
 • Онлайн сургалтыг идэвхжүүлэх зарим аргууд
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга

И. Должинсүрэн

 • Хэл шинжлэл
 • Сэтгэц хэл шинжлэл
 • Нейро хэл шинжлэл
 • Хэрэглээний хэл шинжлэл
 • Үндэсний онцлог үгийн судалгаа
 • Англи монгол хэлний харьцуулсан судалгаа
 • Англи монгол хэлний  зүйр цэцэн үгийн харьцуулсан судалгаа
 • Боловсрол судлал
 • Заах арга 

Ш. Нандинцэцэг

 • Мэргэжлийн англи хэл хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхитэй аргууд
 • Оюутан суралцагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Цахим сургалтын идэвхитэй аргууд
 • Боловсролын стандарт

 

Б. Энхзул

 • Харьцуулсан орчуулгын найруулга зүй
 • Уран зохиолын орчуулгын хэл найруулга
 • Үндэсний онцлогтой үгсийг оноон орчуулах нь
 • Хэрэглээний хэл шинжлэлийн асуудалд
 • Идэвхтэй сургалтын аргууд
 • Хэл сурах арга барил ба хэл сурахад нөлөөлж буй хүчин зүйлс
 • Үндэсний зан заншил, ёс заншлыг сурган хүмүүжүүлэх ухааны онцлогт тусгах нь
 • Цахим орчин дахь гадаад үг хэллэгийн хэрэглээний асуудал
 • Гадаад үг хэллэгийн хэрэглээг журамлах нь
 • Даяаршил ба эх хэлний дархлаа
 • Үндэсний сэтгэлгээг хэл шинжлэлийн хүрээнд судлах нь
 • Шавь төвтэй сургалтыг төлөвшүүлэх нь 
 • Насанд хүрэгчдийн суралцах онцлогийг сурган хүмүүжүүлэх зүйд тусгах нь
 • Англи хэлийг гадаад хэлээр судалж буй их дээд, сургуулийн суралцагчдын сурган хүмүүжүүлэхүйн онцлог

Ж. Төгсөө

 • Гадаад хэл суралцагчийн амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа
 • Сэтгэл хөдлөлийн ухамсарыг хөгжүүлэх замаар сурлагын амжилтыг дээшлүүлэх боломж
 • Суралцагчийн хандлага сургалтын үр дүнд нөлөөлөх асуудал
 • Нийгмийн хөгжилд оюутны гүйцэтгэх үүрэг оролцоог судлах нь
 • Монгол оюутны суралцах чадварын онцлог
 • Англи, Монгол хэлний орчуулга зүйн асуудал
 • Бие хүний хөгжлийн асуудал
 • Бизнесийн англи хэлний боловсрол эдийн засгийн хөгжилд  нөлөөлөх асуудал
 • Гадаад хэлний сургалтын менежмент
 • Гадаад хэлний заах арга зүйн асуудал
 • Төрөлх хэлний дархлааг сайжруулах асуудал

Э. Оюун-Эрдэнэ

 • Боловсрол судлал,
 • Гадаад хэлний заах арга зүй,
 • Аялал жуулчлал, хөтөч тайлбарлагчийн мэдлэг, ур чадвар
 • Хэл шинжлэл
 • Оюутны бие даан суралцах арга барил төлөвшүүлэх
 • Тогтвортой хөгжил ба Боловсрол
 • Багшийн хөгжил
 • 21-р зууны суралцагчийн эзэмших чадварууд

Т. Оюун-Эрдэнэ

 • Үүсгүүр хэл шинжлэлийн онолыг англи хэлний хэл зүйн хичээлд ашиглах арга зам
 • Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
 • Англи хэлний хичээлийн гэрийн даалгаврын үр нөлөө
 • Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын онцлог
 • Орчин үеийн сургалтын шинэлэг арга, хандлага
 • Англи хэлний унших чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
 • Англи хэлний үгийн санг дээшлүүлэхэд цахим эх сурвалжийг ашиглах нь
 • Англи хэлний үгийн сангийн судлал

С. Сайнзаяа /Багш/

 • Англи хэлний чадваруудыг хөгжүүлэх боломж 
 • Англи-Монгол хэлний хэл шинжлэлийн харьцуулсан судалгаа
 • Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах боломж
 • Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал

Бүртгэл шинжилгээний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Х. Нямбаяр

 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайлагналын зорилготой үнэлгээний асуудал

А. Наранцэцэг

 • Ашгийн удирдлагыг тодорхойлох арга зүй
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем, түүний хэрэгжилт
 • KPI, түүнийг тодорхойлох нь
 • Хөрөнгийн үнэлгээний асуудлууд
 • Нягтлан бодогчдын ур чадвар, түүнийг тодорхойлох нь
 • Тэтгэврийн сангийн тогтолцоо
 • Жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх зарим асуудлууд
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн асуудлууд

Д. Цэвэлмаа

 • Салбарын тайлагнал
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт, эрсдэл
 • Үнэ шилжүүлэлт, тайлагнал
 • Орлогын албан татварын тайлагнал
 • Холбоотой талууд vs Харилцан хамааралтай талууд
 • Гадаад аудит
 • Татвараас зайлсхийх
 • Татварын аудитад санхүүгийн харьцааг ашиглах нь
 • Татварын боловсрол ба татварын хуулийн тодорхойгүй байдал бичил, жижиг бизнес эрхлэгчдийн тайлагналд нөлөөлөх нөлөөлөл
 • Татварын маргаан таслал, зөвлөлийн тогтоолууд ба татварын эрсдэл

Б. Баатарцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлттэй холбоотой зарим асуудал
 • УСНББОУС-н хэрэгжилт

Ш. Цэцэгжаргал

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох систем
 • ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан бэлтгэх
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем                

М. Энхсүрэн

 • Татварын эрх зүйн орчны шинэчлэлийн асуудлууд
 • АОУС 700, 705-ийн хэрэгжилт
 • Татварын хуулиудын шинэчлэл ААН байгууллагын тайлагналд нөлөөлсөн байдлын судалгаа
 • ААНОАТ-ын тухай хуулийн шинэчлэл ба хойшлогдсон татварын үр нөлөө
 • Ковид-19 санхүү татварын тайлагналд нөлөөлсөн байдал
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүй ба хуурамч тайлагналын хамаарлын судалгаа
 • Том болон жижиг ААН-үүдийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага
 • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх нь
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ур чадвар: ёс зүйн шийдвэр гаргах таван хүчин зүйлийн загвар
 • Жижиг ААН байгууллагын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйл

З. Ундармаа

 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай холбоотой зарим асуудал СТОУС 10
 • Групп компаний бүртгэлийн зарим асуудал
 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн зарим асуудал. СТОУС 9, НББОУС 28, СТОУС 3

 

Э. Энх-Амгалан

 • Хөдөө аж ахуйн бүртгэл ба татварын асуудлууд
 • СТОУС-ыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • Нийгмийн даатгалын тогтолцооны зарим асуудал

 

 

Т. Золбоо

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга
 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан СТОУС 10

Г. Хандсүрэн

 • СТОУС-н хэрэгжилт
 • Өртөг тооцох арга, хандлагууд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Санхүүгийн тайлагналын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь

Б. Ганбагана

 • Аудитын эрсдлийн үнэлгээ
 • Дотоод аудитын арга хандлага, үр ашиг
 • Орчин үеийн НББ, дижитал ЭЗ
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт /барилгын салбар/
 • Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ /уул уурхайн салбар/

 

Г. Золбоо

 • Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хэмжих зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлтийн зарим асуудал

 

Ц. Одгарав

 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Г. Энх-Отгон

 • Нягтлан бодогчдын ур чадваруудыг тодорхойлох нь
 • Нягтлан бодох бүртгэл ба хүрээлэн буй орчны үзүүлэлт

С. Цэвээнжаргал

 • Ашгийн удирдлага
 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой зарим асуудлууд