Мандах Их Сургуулийн оюутан суралцагчдын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, өөрийгөө нээж авьяасаа хөгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 1-4 дамжааны оюутнуудад зориулж клуб, дугуйлангууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

Түүнчлэн оюутан та өөрийн хүсэл сонирхлоор нэгдэн клуб, дугуйлан үүсгэн байгуулах боломжтой ба клубд тогтмол, идэвхтэй хамрагдсан оюутнуудад сертификат олгох болно.

“Science Hub” судалгаа шинжилгээний клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Оюутан залуусын шинжлэх ухаанч, нотолгоонд суурилсан шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлж, судалгааны арга зүйн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, оюутнуудын харилцан туршлага солилцох орчинг бүрдүүлж, хаана ч өрсөлдөхүйц судлаач болоход бэлтгэх

Клубийн үйл ажиллагаа

 1. Байнгын сургалт
 2. Оюутныг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа
 3. Судалгаа, шинжилгээний хэлэлцүүлэг
 4. Клубын дотоод үйл ажиллагаа

"Science Hub" клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

 • Судалгааны арга зүйн бүтэн жилийн системчилсэн сургалтад үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой ба 90 хувиас дээш ирцтэй оролцсон тохиолдолд "Zaigal Research Institute"-ийн сертификат олгоно.
 • Дипломын ажил бичих судалгааны багт хамтарч оролцон, диплом бичих арга зүй, техникт бэлтгэгдэхээс гадна тусалсан оюутнуудад тодорхойлолт гаргаж өгнө.
 • Мэргэжлийн практик судалгаан дээр дадлагажих боломжтой.

Гишүүнчлэл

Судалгаа шинжилгээ хийх сонирхолтой, аливаад тууштай ханддаг оюутнуудад нээлттэй клуб болно. Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөнд оролцож байсан бол давуу тал болно. 

 

Клуб -д бүртгүүлэх

Удирдагч оюутан:                  Г. Мягмарсүрэн (НББ-Статистик 4 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш           А.Наранцэцэг (Суурь шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн тэнхим)


TED-ED ярианы клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Оюутнууд “TED-ED” онлайн платформыг ашиглан бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэн, англи хэлээр ярих чадвар дадлыг сургалтын үйл ажиллагаагаар эзэмшихэд чиглэнэ.

Клубийн үйл ажиллагаа

Уг клуб нь 2020-2021 оны хичээлийн жилээс үүсгэн байгуулагдан, шинэ гишүүдээ элсүүлэн авч нийтдээ 81 оюутны бүрэлдэхүүнтэй сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.

TED-ED Speaking клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

 • Англи хэлний ярианы чадвар дээшилнэ
 • Бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэхүйг хөгжүүлнэ

Гишүүнчлэл

Курс харгалзахгүйгээр англи хэлний ярианы чадвараа дээшлүүлэх хүсэл сонирхолтой оюутан бүхэнд нээлттэй.

Клуб -д бүртгүүлэх

Удирдагч оюутан:                             Б. Номиндарь (НББ – Англи хэл 3 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш:                      С. Ганцэцэг (Гадаад хэлний тэнхим)

                                                            С. Сайнзаяа (Гадаад хэлний тэнхим)


“CFA/санхүүгийн шинжээч клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Санхүү болон эдийн засгийн ойлголтыг гүнзгийрүүлэн судалж цаашид улсын болон олон улсын шинж чанартай тэмцээн уралдаан болон CFA шалгалтыг мэргэжлийн багшийн удирдлага дор бэлдэх боломжуудыг оюутанд нээж өгөхөд чиглэгдэнэ.

Клубийн үйл ажиллагаа

Оюутан мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгээ бэхжүүлэх, бусадтай хуваалцах, түүнийг таниулах, мөн өөрийгөө нээх, хувь хүнийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна.

“CFA/санхүүгийн шинжээч клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

 • Практикт суурилсан мэдлэг авах
 • Ахисан түвшний мэдлэгт суралцах
 • Олон улсын түвшний шалгалтад бэлдэх
 • Олон улсын тэмцээн, уралдаанд оролцох
 • Өөртөө давуу боломж нээх

Гишүүнчлэл

Жил бүр Мандах Их Сургуулийн өдрийн ангийн 2 ба түүнээс дээш курсийн оюутан элсэнэ.

Клуб -д бүртгүүлэх:

Удирдагч оюутан:                             Ц. Нансалмаа (Банкны менежмент 3 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш:                      Г. Эрдэнэцогт (Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим)


Судлаач оюутан клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хөгжлийг тасралтгүй ханган, сайжруулах юм.

Клубийн үйл ажиллагаа

Оюутан мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгээ бэхжүүлэх, бусадтай хуваалцах, түүнийг таниулах, мөн өөрийгөө нээх, хувь хүнийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна.

Судлаач оюутан клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж:

 • Практикт суурилсан мэдлэг авах
 • Судалгааны арга барил эзэмших
 • Дотоод, гадаадын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож, өөрийгөө сорих, хөгжүүлэх
 • Өөртөө шинэ боломж нээх

Гишүүнчлэл

Жил бүр Мандах Их Сургуулийн өдрийн ангийн оюутнууд элсэнэ. Тухайн жилийн гишүүнээр элсэх оюутны тоо 25-с ихгүй байна.

Клуб -д бүртгүүлэх

Удирдагч оюутан:                             Ө. Номин-Эрдэнэ (Банкны менежмент 3 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш:                      Г. Эрдэнэцогт (Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим)


Уншлага –ын клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Оюутны сурах, хөгжих эрх, эрх чөлөөг дээдлэн тэдний эрх ашгийг хамгаалах, хувь хүний хөгжил, нийгмийн оролцоог хангахад чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх

Клубийн үйл ажиллагаа

Клуб онлайн болон танхим хосолсон байдлаар хичээллэх бөгөөд сард нэг удаа танхимаар С блокийн 514 тоот хурлын зааланд 16.30-д хичээллэх бөгөөд сар бүрийн уулзалтын өдрийг оюутнуудын ачааллыг харгалзан долоо хоногийн 5 дахь өдөр байхаар төлөвлөсөн. Moodle систем дэх цахим хаяг: “READING CLUB 2020-2021”

Уншлага–ын клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

Клубийн гишүүд англи хэлний мэдлэг, чадвараа бататгах, хөгжүүлэх зорилгоор бие даан цахимаар ном уншиж, уншсан номын талаар ярих, бичих, дүрд тоглох, жүжигчилсэн тоглолт хийх, улсын хэмжээний уншлагын уралдаан тэмцээнд оролцох, хамтран суралцах хэлбэрээр хөгжинө.

Гишүүнчлэл

Англи хэлээр ном унших дуртай оюутан бүрд нээлттэй

Клуб -д бүртгүүлэх Удирдагч оюутан:                 Г. Энх-Од (НББ-МС 3 ангийн оюутан)

                                  Клубийн зөвлөх багш:            Ш. Нандинцэцэг (Гадаад хэлний тэнхим)

                                                                                    Н. Ариунаа (Гадаад хэлний тэнхим)


“НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ОЮУТАН”     клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Орчин үед хувь хүний хөгжил, чадварын хэмжүүрийн нэг болоод байгаа нийгмийн хариуцлагын асуудлыг ойлгох, мэдрэх, тандах, үйлчлэл үзүүлэх чадварууд болон эмоци хандлагыг оюутанд төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилготой.

Клубийн үйл ажиллагаа

Нийгэм, хүмүүнлэг чиглэлийн хүрээнд (нийгмийн тустай) үйл ажиллагааг дагнан, нээлттэй явуулна

Нийгмийн хариуцлагатай оюутан клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

 • Нийгмийн үйл ажиллагаа, сайн дурын ажлын талаарх мэдлэг, дадал эзэмшихэд суралцаж, хамтдаа хөгжих, нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулах хүмүүнлэг, хариуцлагатай ёс зүйтэй зөв хандлагад төлөвших
 • Клубийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон гишүүнийг сургуулиа төгсөх үед нь батламж гардуулна.

Гишүүнчлэл

 • Оюутны клубийн үйл ажиллагааг дэмжиж, дүрэм, журмыг хүлээн зөвшөөрч, үйл ажиллагаанд тууштай идэвхтэй оролцох шаардлагыг хангасан Мандах Их Сургуулийн оюутныг сайн дурын үндсэн гишүүнээр элсүүлнэ.
 • Клубийн гишүүнээр элсэн, сонирхлоороо нэгдсэн 15 ба түүнээс дээш гишүүнтэй оюутны бүлэг хэлбэрээр зохион байгуулагдана.
 • Гишүүнчлэл нь татвар, хураамжгүй
 • Клуб нь ахлагч, нарийн бичиг, санхүү хариуцсан удирдлагыг гишүүдээсээ сонгоно.
 • Оюутан нь гурав хүртэлх клубын гишүүн байж болно.

 

Оюутны зөвлөлөөс жил бүр зохион байгуулдаг “Клуб сурталчлах өдөрлөг”-өөр гишүүн элсүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Клубд бүртгүүлэх

Удирдагч оюутан: У.Энхжин(НББ-Аудит 3 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш: Г.Билгээ (Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим)


“Start Up” клубийн танилцуулга

        

Клубийн зорилго

Мандах Их Сургуулийн гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой оюутан залуусыг дэмжин онолын болон практик сургалтаар хангах, хөрөнгө оруулалтын гарц боломжийг эрэлхийлэхэд нь хувь нэмрээ оруулах зорилготой

 

Клубийн үйл ажиллагаа

Оюутан залуусын бизнес сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бизнесийн шинэ хандлага, арга техникийг хуваалцах, тэдгээрийг дэмжих үйл ажиллагааг явуулна.

“Start Up” клубийн гишүүн болсноор олж авах боломж

 • Клубийн гишүүн болсноор гарааны бизнес эрхлэхэд шаардлагатай онолын болон практик мэдлэг мэдээлэлтэй болно.

Гишүүнчлэл

Уг чиглэлээр гүнзгийрүүлэн судлах сонирхолтой оюутан залуус бүр курс харгалзахгүйгээр элсэн орох боломжтой

 

Клубд бүртгүүлэх         

Удирдагч оюутан:                                   О. Тэнгис (НББ-Аудит 3 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш:                           М. Жанузах (Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим)


“PLUS” оюутны клубийн танилцуулга

Клубийн зорилго

Клубийн эрхэм зорилго нь Мандах Их Сургуулийн эрхэм зорилгыг дээдэлж, оюутнуудыг өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийн сацуу тэдэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэхэд оршино. Оюутнуудад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ирээдүйн карьерийг эхлүүлэх үндэс суурийг тавихад тусална. Түүнчлэн бусад их дээд сургуулиудын харьяа клуб -ууд, Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахад үргэлж нээлттэй байна.

Клубийн уриа: “Өнгө нэм, Хүч нэм, Итгэл нэм”

Клубийн үйл ажиллагаа:

 • Байгаль, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх.
 • Байгальд ээлтэй хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэхэд багш оюутнуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах
 • Нийгэм, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих

“PLUS” клубийн гишүүн болсноор

Байгаль экологийн өргөн мэдлэгтэй болохоос гадна хог хаягдлыг ангилан ялгах, ангилсан хог хаягдал нь бидний үр хойч, дэлхий нийтэд ямар ач тустайг ойлгож, найз нөхөд бүх л хүмүүст энэхүү мэдлэг, хэрэглээг түгээн үлгэрлэж, байгаль дэлхийгээ хайрлах ухаанд суралцана.

Гишүүнчлэл:

 • Клубийн удирдах зөвлөл нь клубийн зүгээс явуулж буй үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, түүнийг хянах, төсвийг захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага мөн.
 • Клубийн удирдах зөвлөл нь клубийн дарга болон дэд даргаас гадна 10 гишүүнтэй байна.
 • Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг удирдагч багш, клубийн дарга, дэд дарга нар сонгон шалгаруулж элсүүлнэ
 • “PLUS” клуб нь Мандах Их Сургуулийн бүх оюутнуудыг өөрийн гишүүн хэмээн үзнэ.
 • Оюутнуудад клубийн удирдах зөвлөлийн хурлаас бусад хурал нээлттэй.
 • Удирдах зөвлөлд 1-3 -р курсийн оюутнуудаас тус бүр 1-3 гишүүн авна сонгож авна.

 

Клубд бүртгүүлэх:

Удирдагч оюутан:                             Ү.Отгонзаяа (НББ-Банк 4 ангийн оюутан)

                                                            Д.Болорцэцэг (НББ-Банк 2 ангийн оюутан)

Клубийн зөвлөх багш:                      Б.Мөнхтуяа (Захиргааны ахлах ажилтан)


“SUPER STUDENT” клубын танилцуулга

Клубын зорилго:

Тус клуб нь оюутны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, илтгэх урлаг, мэтгэлцээний чадамжид суралцаж өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой. 

Клубын үйл ажиллагаа:

Тус клуб нь илтгэл, мэтгэлцээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг оюутны өөрөө удирдах клуб юм. 

“ SUPER STUDENT” клубын гишүүн болсноор олж авах боломж:

 • Өөрийгөө зөв боловсон илэрхийлж сурах
 • Илтгэх чадварт суралцах
 • Мэтгэлцэх чадварт суралцах
 • Сургуулиа төлөөлөн тэмцээнд оролцох
 • Найз нөхөдийн хүрээлэл тэлэх
 • Эргэцүүлэн бодох шийдвэр гаргахтай болох

Гишүүнчлэл:  1-4 курсын оюутан сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлэх боломжтой.

Клубд бүртгүүлэх:

Удирдагч оюутан: Б.Алтанзул

Клубын зөвлөх багш: С.Цэвээнжаргал (Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим)


“IELTS Training” клубын танилцуулга

Клубын зорилго:

Тус клубын гишүүд англи хэлний хэлэхүйн чадварууд болох унших, бичих, сонсох, ярих чадваруудаа хөгжүүлж, мөн англи хэл сурсан, сайжирсан туршлагаасаа бусадтай хуваалцан, хамтран хөгжиж цаашид IELTS болон түүнтэй дүйцэхүйц англи хэлний шалгалтуудад бэлдэн, өөрсдийн хүссэн оноогоо авахад манай клубын зорилго оршино.

Клубын үйл ажиллагаа:

Клуб нь танхмын сургалтын үед долоо хоног бүр нэг удаа сургалт явуулж тус шалгалтанд бэлдэх чиглэл, зөвлөгөө, мэдлэг, туршлагаа хуваалцдаг.

Цар тахлын улмаас танхмын бус цахим сургалтын үед клубын үйл ажиллагаа Мүүдл цахим сургалтын системд үргэлжилж байна. Тус клубын цахим хичээлийн санг шалгалтанд бэлдэх болон англи хэлний үндсэн чадваруудыг хөгжүүлэх олон төрлийн сурах бичиг болон шалгалтын жишиг материалуудаар баяжуулсан.

“IELTS Training” клубын гишүүн болсноор олж авах боломж:

Энэхүү клубын гишүүд Мандах их сургуулийн оюутан байх хугацаандаа Мүүдл цахим сургалтын системийн клубын санд байгаа нөөцийг чөлөөтэй хэрэглэж өөрсдийгөө хөгжүүлэх, бусадтай харилцаж мэдлэг, туршлагаа солилцох эрх нь нээлттэй байна.

Гишүүнчлэл: Хичээлийн жилд намар болон хаврын улирлын 3-4 дах долоо хоногт зохион байгуулагдах ба клуб сурталчилах өдөрлөгийн үеэр гишүүнээр  элсэх ба элсэлт авах хэлбэрийг зөвлөх багш болон клубын удирдах зөвлөл шийдэх бөгөөд клубт элсэх гишүүдийн хүсэлтийг харгалзан тодорхой шалгуур, шалгалтанд үндэслэн авах болно.

Клубд бүртгүүлэх:

Удирдагч оюутан: Х.Гүлнур

Клубын зөвлөх багш: З.Тэлмүүн (Гадаад хэлний тэнхим)


“НББ –ийн сайн дурын ажилтан” клубын танилцуулга

Клубын зорилго:

Суралцагчдын сурах эрмэлзлийг хөхүүлэн дэмжих, мэдлэг практик хосолсон, хөрвөх чадвартай, чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх

Клубын ажиллах зарчим:

 • Гэрээ хийх туршилтын хугацаа 3 сар
 • Хичээлийн бус цагаар нийт 80 цаг ажиллах
 • Хөдөлмөрийн хөлс авахгүй харин ажлын хөлсөнд сургалт авах
 • Өөрийн сонирхсон салбарт ажилтан хийх
 • Ажил олгогчтой гэрээ байгуулж ажиллана
 • Хичээлийн бус цагаар сайн дурын ажилтан хийх

 “НББ –ийн сайн дурын ажилтан” клубын гишүүн болсноор олж авах боломж:

 • Манлайлах чадварыг эзэмших
 • Мэргэжлийн чадвараа нэмэгдүүлэх
 • Өөрийн сонирхсон салбарын практикт бэлтгэгдэх
 • Багаар ажиллах
 • Төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж ажиллах
 • Ажлын байраа баталгаажуулах
 • Бусадтай хамт хөгжих боломжийг олгоно.

Гишүүнчлэл: tsevelmaa@mandakh.edu.mn хаягт оюутны код, овог нэр, ангийг дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ. Хүсэлт ирүүлсэн оюутнуудад цахим хэлбэрээр анкетын загвар илгээж бүртгэнэ. 2 – 4-р дамжаа болон эчнээ ангиас хамрагдах боломжтой.

Facebook group: МИС – НББ сайн дурын ажилтан клуб

Клубд бүртгүүлэх:

Клубын зөвлөх багш: Д. Цэвэлмаа (Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим)