Оюутны байр

Мандах Их Сургуулийн оюутны байр нь:

  • Төвлөрсөн шугамд холбогдсон дэд бүтэцтэй
  • Сургуулиас 300м зайд байрласан
  • 80 оюутны багтаамжтай
  • Өрөө бүр хөргөгч, ариун цэврийн өрөө, душ, хувцасны шкаф, номын ширээ сандалтай
  • Гал тогооны тавилга болон 2-3 ортой
  • Оюутны байрыг хариуцсан багш, 24 цагийн харуул, хамгаалалт, камержуулсан системтэй
  • Оюутны байрны бүртгэл: Жил бүрийн 8-р сарын 20-25 ны хооронд www.mandakh.edu.mn website -д бүртгэлийн link тавигдана.