Эрхэм зорилго

Уншигчдад хэрэгцээт мэдээлэл, ном сурах бичгээр бүрэн хангахуйц  чанартай сан хөмрөгтэй, шинэлэг үйлчилгээ, чадварлаг боловсон хүчин бүхий мэдээллийн төв болох.

Номын сангийн үндсэн үүрэг

Номын сан нь нийт уншигчдын сурч боловсрох, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд нь тусалж ном хэвлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, е-ном, онлайн мэдээллийн сан, хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус мэдээллүүдээр тогтмол хангах. Уншлагын танхимд нь электрон каталогийн хайлтын 1 компьютертай. Багш оюутнуудад электрон болон цаасан хэлбэрээр хайлтыг хийдэг.                  

Электрон хайлтыг үндсэн программ болох үүлэн технологид суурилсан http://mandakh.Lib4U.net  программыг өргөн хүрээнд ашиглаж байна.

Үйлчилгээний төрөл

  • Чөлөөт сонголттой уншлагын танхим
  • Гэрээр ном олгох үйлчилгээ
  • Тогтмол хэвлэлээр үйлчлэх үйлчилгээ
  • Е-уншлагын танхимын үйлчилгээ
  • Багаар ажиллах танхимын үйлчилгээ

 

 Номын сангийн үйлчилгээний зураглал

 

Номын сангийн хамт олон