Мандах Их Сургууль болон Швейцарын Холбооны Улсын Эдийн засаг, Технологийн Их Сургуулийн хос диплом олгох хөтөлбөр

Мандах Их Сургууль нь Швейцарын Эдийн засаг, технологийн их сургуультай хамтран 2016 оноос эхлэн бакалаврын болон магистрын түвшинд хос диплом олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Уг хөтөлбөрт:

  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Санхүү
  • Банк
  • Бизнесийн удирдлага
  • Маркетинг
  • Инженер-эдийн засаг
  • Мэдээллийн систем
  • Программ хангамж

хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа суралцагчид бакалавр, магистр, докторын түвшинд хамрагдан хос дипломтой төгсөх боломжтой ба 2 дахь удаагийн төгсөлтөө хийгээд байна.

Тус хөтөлбөрийн онцлог нь мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийг англи хэл дээр  судалдаг бөгөөд цаашид төгсөгчид ахисан түвшинд гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах, мэргэжлийн хувьд өөрийгөө хөгжүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.