Бид манлайлна

 


 

Мандах Их Сургууль нь ажиллах, суралцах тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн 10600 мкв талбайтай хичээлийн 4 байрыг нийслэлийн А зэрэглэлийн бүсэд барьж байгуулан 2018 онд ашиглалтад  оруулан хичээл сургалтаа явуулж байна.  Хичээлийн байрууд нь:

  • 2300 оюутны суудалтай, шаардлагатай техник хэрэгслээр тоноглогдсон лекц, семинарын анги танхимууд 
  • Оюутан чөлөөт цагаараа багаар болон ангиар хичээл давтах, хэлэлцэх чөлөөт танхимууд
  • Мэргэжлийн хичээлүүдийн болон судалгаа шинжилгээний зориулалттай програм хангамж бүхий сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай компьютерын 4 лаборатори, 
  • 260 суудалтай уншлагын их танхим, Эрдэм шинжилгээ, ганцаарчилсан болон багаар ажиллах бусад танхимууд
  • 250 үзэгчийн суудал бүхий олон улсын стандартад нийцсэн спорт заал
  • Оюутан чөлөөт цагаараа урлаг, спортоор хичээлэх иога, теннис, бүжиг, фитнесийн өрөөнүүд
  • 160 хүний суудалтай тохилог зоогийн газар бүхий

орчин үеийн стандарт нөхцөл, шаардлага хангасан орчин бүрдсэн.

 


Сургуулийн орчин

Тусгай хэрэгцээт суралцагчдад ээлтэй орчин