card
Мандах их сургууль болон Япон улсын Тохоку их сургуулийн хооронд  байгуулсан Хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд 2023 оны хичээлийн жилийн хаврын семестрийн Оюутан солилцооны EMEX хөтөлбөрийг зарлаж байна

Мандах их сургууль болон Япон улсын Тохоку их сургуулийн хооронд  байгуулсан Хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд 2023 оны хичээлийн жилийн хаврын семестрийн Оюутан солилцооны EMEX хөтөлбөрийг зарлаж байна

Мандах их сургууль болон Япон улсын Тохоку их сургуулийн хооронд  байгуулсан Хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд 2023 оны хичээлийн жилийн хаврын семестрийн Оюутан солилцооны EMEX хөтөлбөрийг зарлаж байна

Дэлгэрэнгүй
АНУ-ын Пэрэгрин Глобал Сервис

АНУ-ын Пэрэгрин Глобал Сервис

Гэрээ байгуулсан огноо: 2017 оны 05-р сарын 01 /2023 он хүртэл сунгагдсан/

Дэлгэрэнгүй
Тайландын Махасарахам их сургууль

Тайландын Махасарахам их сургууль

2015 оны 01-р сарын 12 /2025 он хүртэл сунгагдсан/

Дэлгэрэнгүй
БНСУ-ын Күүкмин их сургууль

БНСУ-ын Күүкмин их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо: 2012 оны 11- р сарын 02 /2022 он хүртэл сунгагдсан/

Дэлгэрэнгүй
ОХУ-ын Калугийн Санхүүгийн их сургууль

ОХУ-ын Калугийн Санхүүгийн их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо: 2012 оны 11- р сарын 02 /2022 он хүртэл сунгагдсан/

Дэлгэрэнгүй
Тайвань улсын ВуФенг их сургууль

Тайвань улсын ВуФенг их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо:    2020 оны 12-р сарын 15

Дэлгэрэнгүй
Москва хотын Мэдээлэл холбоо, техникийн их сургууль

Москва хотын Мэдээлэл холбоо, техникийн их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо:     2020 оны 01-р сарын 14

Дэлгэрэнгүй
ОХУ-ын Тува улсын

ОХУ-ын Тува улсын "Эрдэм" хэлний сургалтын төв

Гэрээ байгуулсан огноо:    2018 оны 06-р сарын 22

Дэлгэрэнгүй
Австралийн Southern Cross их сургууль

Австралийн Southern Cross их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо: 2019 оны 09-р сарын 10

Дэлгэрэнгүй
БНСУ-ын Хандонг их сургууль

БНСУ-ын Хандонг их сургууль

Гэрээ байгуулсан огноо:    2019 оны 07-р сарын 04

Дэлгэрэнгүй