Мандах их сургуулийн бодлого, зорилтууд

 

Бид хүний хөгжлийг эрхэмлэн, оюуны өмч, оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн, боловсролын чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлж, дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлдэг, нийгмийн хариуцлагатай, манлайлагч сургалт - судалгааны их сургууль байна.


  1. Үр дүнд суурилсан танхимын болон цахим хосолсон сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлнэ.
  2. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл, судалгааны цар хүрээг өргөтгөн, чанарыг сайжруулна.
  3. Оролцогч талуудад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
  4. Үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх таатай орчин бүрдүүлнэ.
  5. Багш, ажилтан, оюутны бүтээлч санаачлалыг дэмжин хөгжүүлнэ.
  6. ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 21001:2018 Боловсролын байгууллагын менежментийн стандартуудыг тасралтгүй сайжруулж хэрэгжүүлнэ.

 

ISO 9001:2015

Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нь байгууллага  өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ  хэрэглэгчийн хэрэгцээ хүлээлтэнд . . .

Дэлгэрэнгүй үзэх

ISO 21001:2018

Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо

ISO 21001:2018 боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны стандарт  нь суралцагчид болон бусад үр шим хүртэгсэдийн шаардлагыг . . .

Дэлгэрэнгүй үзэх