Хөтөлбөрийн зорилго

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, хөрвөх чадвартай, программ хангамжийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэдлэгтэй, ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, гадаад хэлний мэдлэг, чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэнэ.

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Android, iPhone гар утасны программ, тоглоом хөгжүүлэх
 • Динамик веб хуудас хөгжүүлэх
 • Аппликейшн программ бичих, өгөгдлийн сан удирдах,
        системүүд удирдах
 • Программчлах технологи ашиглан үйлчилгээнд суурилсан
        программ хангамж хөгжүүлэх
 • Компьютерын сүлжээ зохион байгуулах

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ДАДАЛ

 • Программ хангамжийг хөгжүүлэх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх
 • Программ хангамжийн системийг кодчилох, зүгшрүүлэх, турших,
        нэвтрүүлэх
 • Инженерчлэлийн асуудлыг илрүүлэх, томьёолох болон шийдэж
        чадах
 • Программ хангамжийн системийг ашиглах, оношлох, тохиргоо
        хийх, хэвийн ажиллагааг хангах
 • Программ хангамжийн системийн хийсвэр загвар, схем, диаграм,
        эх кодыг уншиж ойлгох, ашиглах
 • Программ хангамжийн системийн зохион бүтээлт, ашиглалтын
        баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж бүрдүүлэх
 • Багаар ажиллах
 • Компьютерийн үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын
        программын орчин бүрдүүлэх
 • Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах
 • Бие даан үр дүнтэй суралцах замаар мэргэжлийн ур чадвараа
        байнга дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг ойлгодог, хэрэгжүүлдэг
        чадвар эзэмших
 • Ажлын байранд болон нийгмийн хүрээнд аливаа асуудалд ёс
        зүйтэй, хариуцлагатай ханддаг байх чадвар эзэмших
Бакалаврт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрийн давуу тал

Нийгмийн идэвхтэй гишүүн байхад зайлшгүй шаардлагатай бүтээлч логик сэтгэлгээнд суралцаж, санаачлан хийдэг, шийдвэр гаргах чадвартай, нийгэм, хүмүүнлэг, байгалийн ухааны суурь мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, мэргэжлийнхээ мөн чанар, үнэ цэнийг тодорхой мэддэг, ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай иргэн болж хөгжих болно.

Хөтөлбөрийн нэр: Програм хангамж
Индекс: 061302                                     
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн  дунд                                        
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах жил: 4


 

Мэргэжлийн суурь хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Программчлалын үндэс
 • Вебийн үндэс
 • Компьютерийн сүлжээний үндэс
 • Объект хандалтат программчлал
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж

 

Сонгон суралцах хичээлүүд

 • Мэргэжлийн англи хэл II
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
 • Статистикийн үндэс
 • Эдийн засгийн онолын үндэс
 • Менежментийн үндэс
 • Маркетингийн үндэс
 • Стратегийн менежмент
 • Магадлалын онол, математик статистик

Мэргэжлийн хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Клиент, сервер программчлал
 • Өгөгдлийн сангийн программчлал
 • Мобайл хөгжүүлэлт
 • Объект хандалтат шинжилгээ ба зохиомж
 • Программ хангамжийн төслийн менежмент
 • Мэдээллийн системийн шинэчлэлт ба хөгжүүлэлт
 • Интернэт програмчлал II
 • Программ хангамжийн бүтээлт
 • Программ хангамжийн шаардлагын шинжилгээ
 • Программ хангамжийн зохиомж ба архитектур
 • Программ хангамжийн чанарын үнэлгээ

 

Сонгон суралцах хичээлүүд

 • Техникийн англи хэл
 • Санхүүгийн дунд шатны НББ 
 • Өртгийн бүртгэл, шинжилгээ
 • Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм
 • Системийн программчлал
 • Өгөгдлийн сан удирдах систем
 • Программчлах технологи
 • Хуваарилагдсан өгөгдлийн сангийн программчлал

Ажлын байр

 • Программ хангамжийн төслийн удирдагч
 • Системийн шинжээч
 • Ахлах программч
 • Программч
 • Веб хөгжүүлэгч
 • Гар утасны апп хөгжүүлэгч
 • Өгөгдлийн дүн шинжилгээ хийх
 • Дотоод гадаадын банкны салбар
 • Мэдээлэл харилцааны бүхий л салбарууд /үүрэн телефон/
 • Дотоод гадаадын үйлдвэрлэгч, бизнесийн байгууллагуудын мэдээлэл технологийн шийдэл гарцыг хариуцан ажиллана.