Хөтөлбөрийн зорилго

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, өндөр ёс зүйтэй нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Android, iPhone гар утасны программ, тоглоом хөгжүүлэх
 • Динамик веб хуудас хөгжүүлэх
 • Аппликейшн программ бичих, өгөгдлийн сан удирдах,
        системүүд удирдах
 • Программчлах технологи ашиглан үйлчилгээнд суурилсан
        программ хангамж хөгжүүлэх
 • Компьютерын сүлжээ зохион байгуулах

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ДАДАЛ

 • Программ хангамжийг хөгжүүлэх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх
 • Программ хангамжийн системийг кодчилох, зүгшрүүлэх, турших,
        нэвтрүүлэх
 • Инженерчлэлийн асуудлыг илрүүлэх, томьёолох болон шийдэж
        чадах
 • Программ хангамжийн системийг ашиглах, оношлох, тохиргоо
        хийх, хэвийн ажиллагааг хангах
 • Программ хангамжийн системийн хийсвэр загвар, схем, диаграм,
        эх кодыг уншиж ойлгох, ашиглах
 • Программ хангамжийн системийн зохион бүтээлт, ашиглалтын
        баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж бүрдүүлэх
 • Багаар ажиллах
 • Компьютерийн үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын
        программын орчин бүрдүүлэх
 • Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах
 • Бие даан үр дүнтэй суралцах замаар мэргэжлийн ур чадвараа
        байнга дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг ойлгодог, хэрэгжүүлдэг
        чадвар эзэмших
 • Ажлын байранд болон нийгмийн хүрээнд аливаа асуудалд ёс
        зүйтэй, хариуцлагатай ханддаг байх чадвар эзэмших
Бакалаврт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрийн давуу тал

Нийгмийн идэвхтэй гишүүн байхад зайлшгүй шаардлагатай бүтээлч логик сэтгэлгээнд суралцаж, санаачлан хийдэг, шийдвэр гаргах чадвартай, нийгэм, хүмүүнлэг, байгалийн ухааны суурь мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, мэргэжлийнхээ мөн чанар, үнэ цэнийг тодорхой мэддэг, ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай иргэн болж хөгжих болно.

Хөтөлбөрийн нэр Програм хангамж
Мэргэжлийн нэр Програм хангамж
Индекс 061302                                     
Элсэгчийн боловсролын түвшин Бүрэн  дунд                                        
Суралцах хэлбэр Өдөр
Суралцах жил 4 жил


 

Мэргэжлийн суурь хичээлүүд

 • Программчлалын үндэс
 • Компьютерын сүлжээний үндэс
 • Объект хандалтат программчлал
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж
 • Магадлалын онол, математик статистик

Мэргэжлийн хичээлүүд

 • Клиент, сервер программчлал
 • Өгөгдлийн сангийн программчлал
 • Вэбийн үндэс
 • Обьект хандалтат шинжилгээ ба зохиомж
 • Программ хангамжийн төслийн
        менежмент
 • Мэдээллийн системийн шинэчлэлт ба
        хөгжүүлэлт
 • Интернэт програмчлал
 • Программ хангамжийн бүтээлт
 • Программ хангамжийн шаардлагын
        шинжилгээ
 • Программ хангамжийн зохиомж ба
        архитектур
 • Программ хангамжийн төсөл
 • Программ хангамжийн чанарын үнэлгээ
 • Программ хангамжийн бакалаврын
        төгсөлтийн ажил

Ажлын байр

 • Программ хангамжийн төслийн удирдагч
 • Системийн шинжээч
 • Ахлах программч
 • Программч
 • Веб хөгжүүлэгч
 • Гар утасны апп хөгжүүлэгч
 • Өгөгдлийн дүн шинжилгээ хийх
 • Дотоод гадаадын банкны салбар
 • Мэдээлэл харилцааны бүхий л салбарууд
        /үүрэн телефон/
 • Дотоод гадаадын үйлдвэрлэгч, бизнесийн
        байгууллагуудын мэдээлэл технологийн
        шийдэл гарцыг хариуцан ажиллана.