“Төмрийн хүдэр” боловсруулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн байна.

A- A A+
“Төмрийн хүдэр” боловсруулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн байна.

Мандах Их Сургуулийн дэргэдэх старт-ап болох “СОД ШИЙДЭЛ АКАДЕМИ” ТББ нь “Төмрийн хүдэр” боловсруулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн байна.