Өртгийн бүртгэл олимпиад -ыг Монголтакс тмз ХХК 10 дахь жилдээ ивээн тэтгэж байна.

A- A A+
Өртгийн бүртгэл олимпиад -ыг Монголтакс тмз ХХК 10 дахь жилдээ ивээн тэтгэж байна.

"Шинэ их тэрбум аудит" ХХК-ний аудитын менежер Мандах Их Сургуулийн 2014 оны төгсөгч Д.ДАШДУЛАМ-ын сэтгэгдлийг хүргэж байна.

Д.Дашдулам нь ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ 2013 олимпиадад дэд байр эзэлж байсан.

ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ 2021 олимпиад нь Д.ДАШДУЛАМ-ын нэрэмжит болон зохион байгуулагдаж байна.

"Шинэ их тэрбум аудит" ХХК-ний туслах аудитор Мандах Их Сургуулийн дархан салбарын 2018 оны төгсөгч А.ШИЖИРБААТАР-ын сэтгэгдлийг хүргэж байна.

А.Шижирбаатар нь ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ 2017, 2018 олимпиадад тус бүр дэд байр эзэлж байсан.

"Монголтакс ТМЗ" ХХК-ний ахлах нягтлан бодогч Мандах Их Сургуулийн 2017 оны төгсөгч Б.ӨЛЗИЙХИШИГ-ийн сэтгэгдлийг хүргэж байна.

Б.Өлзийхишиг нь ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ 2016 олимпиадад тэргүүн байр эзэлж байсан.