ББМТ-ны ISO 21001:2018 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

A- A A+

ББМТ-ны ISO 21001:2018 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.