БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН 29 ДЭХ УДААГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

A- A A+
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН 29 ДЭХ УДААГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН 29 ДЭХ УДААГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.