“ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ” ХИЧЭЭЛИЙН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
“ӨРТГИЙН БҮРТГЭЛ” ХИЧЭЭЛИЙН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

        Бүртгэл шинжилгээний тэнхимээс НББ хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутнуудын дунд “Өртгийн бүртгэл” хичээлийн олимпиад зохион байгууллаа. Олимпиадад төв сургуулийн өдрийн ангийн 3-р түвшний 21, Дархан салбарын 3-р түвшний 5 нийт 26 оюутан оролцсон юм. Тус олимпиадыг Монгол Такс ТМЗ компани 12 дахь жилдээ ивээн тэтгэж доор оюутнуудыг 1-3 сарын цалинтай дадлага хийх эрхээр шагнаж урамшууллаа.

1-р байр НББ татвар хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан Б.Батчимэг

2-р байр НББ татвар хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан А.Номиндарь

3-р байр НББ банк хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан Э.Уянга

Тусгай байр НББ эрх зүй хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан Б.Булган-Эрдэнэ

Тусгай байр НББ эрх зүй хөтөлбөрийн 3-р түвшний оюутан Х.Цээтогтох

Тусгай байр Дархан салбар сургуулийн 3-р түвшний оюутан Б.Болор