БМИҮЗ-ийн шинжээчид “Бизнесийн удирдлага” магистрын хөтөлбөрийг хөндлөнгөөс үнэлж, магадлан итгэмжлэхээр манай сургууль дээр ажиллаж байна.

A- A A+
БМИҮЗ-ийн шинжээчид “Бизнесийн удирдлага” магистрын хөтөлбөрийг хөндлөнгөөс үнэлж, магадлан итгэмжлэхээр манай сургууль дээр ажиллаж байна.

Мандах их сургуулийн Ахисан түвшний сургуулийн “Бизнесийн удирдлага” магистрын хөтөлбөрийг хөндлөнгөөс үнэлэхээр Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчийн багийн бүрэлдэхүүн манай сургууль дээр 4 сарын 9, 10-ны өдрүүдэд ажиллаж байна.

Шинжээчийн багийн ахлагчаар БМИҮЗ-ийн шинжээч, доктор, профессор С.Эрдэнэтуул, гишүүдээр БМИҮЗ-ийн шинжээч, доктор, дэд профессор Л.Отгонжаргал, БМИҮЗ-ийн шинжээч, доктор, дэд профессор М.Халиун нар ажиллаж байна.