Ахисан Түвшний Сургуулиас нийт магистрантууддаа зориулж “Судалгааны семинар”-ыг зохион байгуулав.

A- A A+
Ахисан Түвшний Сургуулиас нийт магистрантууддаа зориулж “Судалгааны семинар”-ыг зохион байгуулав.

            Ахисан Түвшний Сургуулиас нийт магистрантуудад зориулан “Судлаач магистрант байхын ашиг тус болон давуу тал” сэдвээр Ахисан Түвшний Сургуулийн захирал, доктор, дэд профессор О.Бурмаа нь судалгааны семинарыг орлоо.

“Судалгааны семинар”-ыг орчин цагт ажил олгогчоос шаардаж буй чадамжийн асуудлууд, магистрын зэрэгтэй төгсөгчдийн мэдлэг, ур чадвар болон судлаач магистр байж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг гүйцэтгэхийн ашиг тусын талаарх агуулгатай зохион байгуулагдав.