Ахисан түвшний сургуулиас доктор багш нартай зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав

A- A A+
Ахисан түвшний сургуулиас доктор багш нартай зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав

2023-2024 оны хичээлийн жилд Ахисан түвшний сургууль болон доктор багш нарын сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр хэрхэн хамтарч ажиллах боломж, нөхцлүүдийг хэлэлцсэн “Зөвлөлдөх уулзалт”-ыг зохион байгууллаа. “ Зөвлөлдөх уулзалт”-ыг Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн проректор, доктор, профессор Л. Энх-Амгалан нээж үг хэлэв.

Сургуулийн удирдлага болон доктор багш нарын хамтын ажиллагааны  талаар Сургалт эрхэлсэн дэд захирал, доктор, дэд профессор Ч.Төрбадрах санал, зөвлөмжүүдийг  өгөв.

Ахисан түвшний сургуулийн захирал, доктор, дэд профессор О.Бурмаа нь  “Ахисан түвшний сургууль” болон доктор багш нарын сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр хэрхэн хамтарч ажиллах чиглэлээр танилцуулгыг хийсэн.