“Программ хангамж”-ийн бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ хүлээн авлаа

A- A A+
“Программ хангамж”-ийн бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ хүлээн авлаа

Мандах ИС-ийн Мэдээлэл, Технологийн сургуулийн “Программ хангамж”-ийн бакалаврын хөтөлбөр Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 5 сарын 24-ны өдрийн 24 тоот тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ гэдэг нь чанарын урьдчилан тогтоосон шалгуур, үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа буюу давуулан биелүүлж буй үйл ажиллагааг эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд магадлан шалгаж, хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа юм.