“Нягтлан бодох бүртгэл” бакалаврын хөтөлбөрийн ахиц дэвшилд чанарын үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллалаа.

A- A A+
“Нягтлан бодох бүртгэл” бакалаврын хөтөлбөрийн ахиц дэвшилд чанарын үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллалаа.

2023 оны 2 сарын 15-ны өдөр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээч Д.Нямаа /МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн дэд профессор/ Мандах Их сургуульд ирж ажиллав.

Уг ажлын хүрээнд :

  • Шинжээч Д.Нямаа /МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн дэд профессор/ - Ахиц дэвшлийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны талаар танилцуулга хийж, тайланд хамаарах нотлох баримттай танилцаж зарим багш, албан тушаалтнуудтай  уулзалт хийж тодруулга авсан.
  • Х.Нямбаяр /НББС-ийн захирал дэд профессор/ - НББ бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийн танилцуулга хийлээ.

Шинжээч Мандах Их сургуулийн удирдлагууд болон ахиц дэвшлийн тайлан бэлтгэх комиссийн гишүүдэд урьдчилсан дүгнэлтийг танилцууллаа.