Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдлаа.

A- A A+
Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдлаа.

Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимийн зүгээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдаад байна. Уг хуралд бакалаврын түвшний өдрийн ангийн нийт оюутнууд хамрагдах боломжтой. Холбогдох удирдамж, мэдээллийг QR кодыг уншуулан авах авна уу. Илтгэлийн материалыг 11 сарын 21 -ны өдрийг дуустал хүлээн авна.