Мандах ИС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын шилдэг бүтээл шалгаруулах хурал зохион байгуулагдах гэж байна.

A- A A+
Мандах ИС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын шилдэг бүтээл шалгаруулах хурал зохион байгуулагдах гэж байна.

2022 оны 12-р сарын 2-ны өдрийн 15:00 цагт Мандах ИС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын шилдэг бүтээл шалгаруулах хурал зохион байгуулагдах гэж байна.

Та бүхэн бүтээлээ Мандах ИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажил бичих стандартын дагуу боловсруулаад 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн 18.00 цагаас өмнө gs@mandakh.edu.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү !