Мандах Их Сургуулийн ЭЗБТ-ийн эрхлэгч Б. Сайнжаргал Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуулийн докторын зэргийг амжилттай хамгааллаа.

A- A A+
Мандах Их Сургуулийн ЭЗБТ-ийн эрхлэгч Б. Сайнжаргал Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуулийн докторын зэргийг амжилттай хамгааллаа.

Мандах Их Сургуулийн ЭЗБТ-ийн эрхлэгч Б. Сайнжаргал Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуулийн докторын зэргийг амжилттай хамгааллаа.

Мандах Их Сургуулийн ЭЗБТ-ийн эрхлэгч Б.Сайнжаргал 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр МУИС-ийн Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D) зэргийг “Хэрэглэгчийн зах зээлийг сэтгэл зүйн үзүүлэлтээр сегментчлэх арга зүйн асуудал” сэдвээр амжилттай хамгааллаа. Доктор (Ph.D) Б.Сайнжаргал багшдаа эрдмийн их ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье.