Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдлаа.

A- A A+
Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдлаа.

Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдлаа. Мандах их сургуулийн өдөр эчнээ ангийн бүх оюутнууд хамрагдах боломжтой. Оролцохыг хүссэн оюутнууд 2022 оны 10-р сарын 14 ний дотор зарлал дээрх QR кодыг уншуулж бүртгүүлнэ үү. 2022 оны 11-р сарын 07-ныг дуустал conference.aa@mandakh.edu.mn хаягаар өгүүлэл хүлээн авна. Шагналын сан: 340,000₮. Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхим: 402 тоот