card

Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ

Байгууллагын менежментийн тогтолцоо

Чанарын удирлагын олон улсын стандарт ISO 9001:2015 болон Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлсэн анхны их сургууль.

Цааш үзэх

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Бусад мэдээлэл

Чухал холбоосууд

Төгсөгчийн судалгаа

 

Энэхүү судалгаа нь зөвхөн манай сургуулийн дотоод мэдээлэлд ашиглагдах тул таны талаарх мэдээллийн нууц хуулийн дагуу найдвартай хамгаалагдана. Та судалгаанд идэвхитэй хамрагдсанаар төрөлх сургуулийнхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно. Баярлалаа

Зураг дээр дараад судалгаагаа бөглөөрэй

Дэлгэрэнгүй

Элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариулт

Бакалавр, магистр, доктор, эчнээ хөтөлбөрийн элсэгчдэд зориулсан нийтлэг асуулт ба хариултуудаас

Дэлгэрэнгүй унших

Дэлгэрэнгүй