Тэнхимүүдийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа

A- A A+
Тэнхимүүдийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа

 

Оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тасралтгүй хөгжүүлэх, багш, оюутны хамтарсан судалгааг дэмжих зорилготойгоор Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим, Гадаад хэлний тэнхим, Эдийн засаг бизнесийн тэнхмээс “ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ”-ыг 2020.11.26 болон 27-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгууллаа. Тус хуралд нийт 40 орчим бүтээл ирснийг хэлэлцүүлж, тэнхим бүр шилдэг илтгэлүүдээ шалгаруулсан байна. Үүнд: 

 

ОЮУТНЫ НЭР

АНГИ

ИЛТГЭЛИЙН СЭДЭВ

ЭЗЭЛСЭН БАЙР

ТЭНХИМ

1

Г.Энх-Отгон

НББ Статистик-4

Компанийн хувьцааны үнэ ба хүрээлэн буй орчны үзүүлэлт хоорондын хамаарлын мета анализт системт тойм судалгаа

I

НББТ

2

Г.Мягмарсүрэн

НББ Статистик-4

Гүйцэтгэлийг хэмжих түлхүүр үзүүлэлтийн асуулгын хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлсэн судалгаа

II

3

Б.Алтанзул

НББ Статистик-4

Хувьцаат компаниудын ашгийн удирдлагын харьцуулсан судалгаа

III

4

Н.Дэлгэрмагнай

НББ 

Аудит-3

Бизнесийн байгууллагын санхүүжилтийг үнэлэх нь

Тусгай байр

5

Г.Энхжин

Б.Гүнсэнхорол

А.Буяндэлгэр

НББ Статистик-3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дээд боловсролын боломжийн судалгаа

I

ГХТ

6

Б.Ганцэцэг

НББ

Англи хэл-4

Монгол ардын “Үлэмжийн чанар” дууг үндэсний сэтгэлгээний онцлог, гүн ухааны үүднээс судлах нь

II

7

Х.Гүлнур

Санхүүгийн менежмент-3

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлс ба сэтгэлзүйн нөлөө

III

8

Э.Эрдэнэбилэг

Н.Оролмаа

НББ

Англи хэл-4

Их дээд сургуулийн оюутнуудын чанаргүй боловсрол эзэмшихэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн судалгаа 

Тусгай байр

9

Э.Бат-Оргил

Ц.Сарангуа

Б.Бат-Эрдэнэ

НББ

Банк-4

Гүн сургалтын аргаар алдааг агуулсан санхүүгийн тайланг илрүүлэгч FRAUD загвар боловсруулах нь

I

ЭЗБТ

10

Э.Бат-Оргил

НББ

Банк-4

Зээлдэгчийн зээлжих чадварыг машин сургалтын зарим аргуудаар үнэлэх нь

II

11

Ц.Сарангуа

НББ

Банк-4

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт ба банкны зээлийн сувгийн хамаарлыг үнэлэх нь

III

12

Х.Гүлнур

Санхүүгийн менежмент-3

Ковид-19 цар тахлын Монгол улсын валютын ханшид нөлөөлөх нь

Тусгай байр

13

Б.Лхагвасүрэн

Санхүү

Банк-4

Аялал жуулчлалын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөлөл

Тусгай байр

 

Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцсон нийт багш, оюутнууын цаашдын эрдэм судлалын ажил нь бүтээлээр арвин байх болтугай.

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ХОРОО