Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Эдийн засаг-бизнесийн тэнхим

  Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим нь 2013 онд байгуулагдсан. Тус тэнхимд 11 доктор, 2 зөвлөх профессор, 8 профессор, 3 докторант, 6 магистр  ажиллаж байна.

  Бизнес удирдлагын болон нийгэм хүмүүнлэгийн  чиглэлийн хичээлүүдийг заадаг. Үүнд:  Макро, Микро эдийн засгийн онол, Олон улсын эдийн засаг, Санхүүгийн үндэс, Банкны менежмент, Менежментийн үндэс, Маркетингийн үндэс, Бизнесийн бодлого ба төлөвлөлт, Компанийн засаглал, Эконометрикс, Даатгалын бодлого эрхзүй, Нийгмийн болон байгаль, хүмүүнлэгийн ухааны хичээл, Дээд матемитик, Статистик,  Сэтгэлгээний түүх, Бизнесийн харилцаа ёс зүй, Монгол хэл найруулга зүй,  Монголын түүх соёл, Экологи, Бизнесийн эрх зүй, Мэдээллийн технологи-мэдээллийн систем, Биеийн тамир зэрэг хичээлүүдийг зааж байна. 

  ТЭНХИМИЙН ЗОРИЛГО:

  Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр сургалт, судалгааны ажлыг хийж, хөрвөх чадвартай, бүтээлч мэргэжилтэн бэлтгэх

  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

  • Компаний санхүү эрсдэлийн удирдлага
  • Түүх экологи, угсаатны зүй
  • Гадаад эдийн засгийн бодлого
  • Хөгжлийн эдийн засаг
  • Судалгааны арга зүй
  • Эдийн засгийн салбаруудын өрсөлдөх чадвар
  • Зах зээлийн сегментчилэл
  • Хэрэглээний математик
  • Мэдээллийн технологи
  • Буддын экологи сургаалийн ач холбогдол
  • Мөнгөний бодлого

   ТЭНХИМИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

  • Судлаач оюутан клуб
  • “Super Student”  мэтгэлцээний клуб
  • Математикийн олимпиад
  • Эдийн засгийн олимпиад
  • Монголын түүхийн өдөрлөг
  • Маркетингийн өдөрлөг

  ТЭНХИМИЙН БАГШ НАР:

 • С.Цолмон

  Доктор /Ph.D/, ...

 • Э.Гүргэмжав

  Доктор /Ph.D/, ...

 • Б.Нацагдорж

  Доктор /Ph.D/, ...

 • Ч.Даваасүрэн

  Доктор /Ph.D/, ...

 • Г.Билгээ

  Доктор /Ph.D/, ...

 • О. Төлеу

  Доктор /Ph.D/, ...

 • С.Мөнхцэцэг

  Ахлах Багш s_mu...

 • Б.Сайнжаргал

  Багш sainjar...

 • Ж.Гантулга

  Багш j_gantulga...

 • Л.Дансранбавуу

  Багш dansranbav...

 • П.Насанжаргал

  Багш nasanjarga...

 • Г.Эрдэнэцогт

  Багш erdenetsog...

 • Г.Уянга

  Багш uyanga@man...

 • М. Жанузах

  Багш januzakh@m...

Шинэ мэдээ