Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хороо

  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хорооны зорилго: Мандах их сургуулийн судалгааны ажлын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр гаргасан эрдмийн зөвлөлтийн шийдвэрийг хангах, эрдэм шинжилгээний ажлын стандартын хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.  

   

  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хорооны чиг үүрэг:

  • Мандах ИС-ийн судалгааны ажлын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх
  • Мандах ИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох
  • Судалгааны багийн ажиллах журмын хэрэгжүүлэлтийг хангах
  • Судлаачдын ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх
  • Мандах ИС-иас зохион байгуулж буй эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулахад хамтран ажиллах
  • Эрдэм шинжилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах
  • Мандах ИС дээр хэрэгжиж байгаа болон багш нарын оролцож буй эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, төсөл хөтөлбөрийн судалгааны ёс зүйн зөвшөөрлийн материалыг бэлтгэн эрдмийн зөвлөлд танилцуулж, дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулах
  • Судалгааны багуудаас ирүүлж буй саналыг судлан хэлэлцэж, сургуулийн удирдлага, алба нэгжүүдэд танилцуулж шийдвэрлүүлэх.

   

  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хорооны бүтэц:

   

   

 • А.Наранцэцэг

  Эрдэм шинжилгээ...

 • Ө.Ганзориг

  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХН...

 • Б.Нацагдорж

  ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИ...

 • С.Ганцэцэг

  ХҮМҮҮНЛЭГ, БОЛО...

 • С.Цолмон

  ЭДИЙН ЗАСГИЙН, ...

 • Н.Сэлэнгэ

  СУУРЬ ШИНЖЛЭХ У...

 • Д. Цэвэлмаа

  БҮРТГЭЛ САНХҮҮГ...

 • С.Нацагдорж

  МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГ...

Шинэ мэдээ