Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Чанарын үнэлгээний хороо

   

  Чанарын үнэлгээний хороо нь Сургалт эрхэлсэн дэд захирлын удирдлага дор ажиллах ба бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд шинээр байгуулагдан ажиллаж байна.

  МБИС нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 / MNS 9001:2016/ стандартыг нэвтрүүлэн сонирхогч талуудын оролцоог бүрэн хангаж, сургуулийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд тасралтгүй сайжруулалт хийх, үнэлгээ дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын багийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

  Чанарын үнэлгээний хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнд:

  Нэр

  Албан тушаал

  Тайлбар

  1

  П.Болормаа

  Хяналт, үнэлгээ шинжилгээний арга зүйч

  Ахлагч

  2

  С.Энхтуяа

  Захирлын ажлын албаны дарга

  Захирлын ажлын албаны төлөөлөл

  3

  Б.Мөнхтуяа

  Захиргааны ахлах ажилтан

  4

  Б.Цэнд-Аюуш

  Мэдээлэл, технологийн тэнхимийн багш

  Мэдээлэл, технологийн сургуулийн төлөөлөл

  5

  Н.Дансран бавуу

  Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимийн  багш

  Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимийн төлөөлөл

  6

  Ц.Одгарав

  Бүртгэл санхүүгийн тэнхимийн багш

  Бүртгэл санхүүгийн тэнхимийн төлөөлөл

  7

  С.Намуун

  Гадаад хэлний тэнхимийн багш

  Гадаад хэлний тэнхимийн төлөөлөл

  8

  Ц.Отгонцэцэг

  Сургалтын албаны ажилтан

  Сургалтын албаны төлөөлөл

  9

  Энхчимэг

  Номын санч

  Номын сангийн төлөөлөл

   

 • П.БОЛОРМАА

  Чанарын үнэлгээ...

 • С.ЭНХТУЯА

  Захирлын ажлын ...

 • Б.МӨНХТУЯА

  Захиргааны ахла...

 • Б.Цэнд-Аюуш

  Мэдээлэл, техн...

 • С.Мөнхцэцэг

  Эдийн засаг, би...

 • Ц.Одгарав

  Нягтлан бодох б...

 • С.Намуун

  Гадаад хэлний т...

 • Ц.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Сургалтын албан...

 • Б.Пүрэвсүрэн

  Номын сангийн т...

Шинэ мэдээ