Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Санхүү, аж ахуйн алба

  Санхүү, хангамж үйлчилгээний алба нь САНХҮҮ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ЭРХЭЛСЭН   ДЭД ЗАХИРАЛ-ын удирдлага дор ажиллах ба бүтэц, зохион байгуулалтаа шинэчлэн дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

  1. Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын материаллаг нөөцийн хэмнэлт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
  2. Сургуулийн төсөв,  хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох асуудлаар санал боловсруулж, хэрэгжүүлэх
  3. Багш, ажилтан, суралцагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх бодлого, хөтөлбөр боловсруулах. хэрэгжилтийг хангах;
  4. Сургуулийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, орлогын шинэ эх үүсвэрийг бий болгох.
  5. Санхүү, хөгжлийн чиглэлээр дотоод, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
  6. Сургалт, судалгааны тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нэгдсэн хангамж, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах.
  7. Ажлын байрны хөдөлмөр эрүүл ахуйн хэвийн нөхцөлийг хангах
 • Г.ЭРДЭНЭЭ

  Ерөнхий Нягтлан...

 • Г.МӨНХЦЭЦЭГ

  Захиргааны мене...

 • Б.МӨНХТУЯА

  Захиргааны ахла...

 • Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

  Нягтлан бодогч...

 • Н.Довчиндорж

  Нягтлан бодогч...

 • Д.Баасанхүү

  Аж ахуйн ахлах ...

 • М.Дагвадорж

  Аж ахуйн ажилт...

 • Д.Болдсайхан

  Аж ахуйн ажилта...

 • О.Бурмаа

  Үйлчлэгч...

Шинэ мэдээ