Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Сургалтын алба

   

  Тус алба нь анх “Сургалтын алба” нэртэйгээр зохион байгуулагдсан ба 2009 оноос “Сургалтын чанар, хяналтын алба” болж өргөжсөн. 2017 оны 9-р сарын 1-нээс Сургалтын алба нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургалтын алба нь сургалтын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, сургалтын технологийн мөрдөлт, сургалтын процессийн явцыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавихаас гадна сургалтын бүхий л үйл явцад мониторинг хийх, мэдээ, тайлан гаргаж холбогдох албадуудад хүргэх, оюутан, багш, бусад үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай мэдээлэл гаргаж өгөх, оюутны тэтгэлэг, төлбөрийн тооцоог хийх зэрэг өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагааг хариуцдаг.

  Тус алба нь дарга, арга зүйч, ажилтан бүхий 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • С.ЭНХЗАЯА

  СА-ны дарга...

 • Ё.АРИУНЧИМЭГ

  Хөтөлбөр хариуц...

 • Б.БАТЦЭЦЭГ

  Сургалтын албан...

 • Ц.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Хөтөлбөр хариуц...

 • Ө.СЭРГЭЛЭН

  Хөтөлбөр хариуц...

 • О.Жаргалмаа

  Оюутан хариуцса...

Шинэ мэдээ