Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Захирлын ажлын алба

  Захирлын ажлын алба нь бусад алба, нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохиоцуулах, тэдгээрийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулж, хариуцсан захирлуудаар хянуулж багш, ажилтнуудад мэдээлэх, сургуулийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулж, хэвлүүлнэ.

  Хүний нөөцийн асуудлыг зохицуулах

  Захиргааны хурлын үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавих

  Захирлыг мэдээлэлээр хангах

 • С.ЭНХТУЯА

  Захирлын ажлын ...

 • П.БОЛОРМАА

  Хяналт, үнэлгэ...

 • Б.МӨНХТУЯА

  Захиргааны ахла...

 • Б.МӨНХЖАРГАЛ

  Захирлын туслах...

 • Б.МӨНХБАТ

  Хөтөлбөр хариуц...

 • Л.Гомбосүрэн

  Мэдээлэлийн тех...

Шинэ мэдээ