Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Захирлын ажлын алба

  Захирлын ажлын албаны үндсэн чиглэл:

  • Стратеги өөрчлөлтийн удирдлага
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Чанар, процесс хяналтын удирдлага
  • Харилцаа, хамтын ажиллагааны удирдлага

  Захирлын ажлын алба нь бусад алба, нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохиоцуулах, тэдгээрийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулж, хариуцсан захирлуудаар хянуулж багш, ажилтнуудад мэдээлэх, сургуулийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулж, хэвлүүлнэ.

 • С.ЭНХТУЯА

  Захирлын ажлын ...

 • П.БОЛОРМАА

  Чанарын үнэлгээ...

 • Б.МӨНХЖАРГАЛ

  Захирлын туслах...

 • З.Булганаа

  Хамтын ажиллага...

 • Б.МӨНХБАТ

  Хөтөлбөр хариуц...

Шинэ мэдээ