Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Мандах Бүртгэл Дээд Сургуулийн Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үе шат

Нийтэлсэн: 2017-02-08 11:36:59 Үзсэн: 1537

Мандах Бүртгэл Дээд Сургуулийн

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үе шат

 
       
 

Үе шат

Зорилго

Хэн оролцох

1

Анкетын шалгаруулалт

Албан тушаалын тодорхойлолтон дээрх шаардлагад тэнцэж буй анкетийг ялгах

Хүний нөөцийн менежер

2

Эхний ярилцлага

Ажил горилогчийн хандлага, харилцаа, мэдлэг,ур чадвар,  мэдлэг, цалингийн нөхцөл  тодорхойлох

Ерөнхий захирал

3

Мэргэжил, ур чадварын шалгалт

Эхний ярилцлагад тэнцсэн ажил горилогчдоос мэргэжлийн болон ажлын мэдлэгийн шалгалтыг авах

Хүний нөөцийн менежер, шууд удирдах албан тушаалтан

4

Нөхцөл байдалд оруулах шалгалт

Тодорхой сэдэв өгч бэлдүүлэн хичээл заах чадвар, комъютор, техник, технологи ашиглах чадвар, оюутантай харицах чадварыг шалгах

Хүний нөөцийн менежер, шууд удирдах албан тушаалтан

5

Хоёр дахь шатны ярилцлага

Ажил горилогчийн харилцаа, туршлага, хувь хүнийг тодорхойлох

Хүний нөөцийн менежер

6

Ажилд авах шийдвэр

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажилд авах тушаал аргах

Хүний нөөцийн менежер, Ерөнхий захирал

 

Шинэ мэдээ