Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Мэргэжлийн хичээлд хэрэглэгдэх үндсэн сурах бичиг

Нийтэлсэн: 2017-02-08 11:33:13 Үзсэн: 2331

                                                                                                             ( 2017 оны байдлаар )

 

Д/д

Мэргэшүүлэх

Хэвлэгдсэн он

Хэвлэгдсэн хэл

НС-д хэвлэмэл хэлбэрээр байгаа  тоо

Цахим хэлбэрээр байгаа эсэх

Үндсэн сурах  бичгийн нэр

Зохиогч

1

Татварын бүртгэл

 

Алтанзаяа Г.

2016

Монгол

30

-

2

Санхүүгийн тайлагнал

 

ММНБИ

2016

Монгол

20

-

3

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

ММНБИ

2016

Монгол

20

-

4

Монтгомерын аудит

 

 

2016

Монгол

2

-

5

Нягтлан бодох бүртгэл

 

Нүржигмаа О.

2016

Монгол

50

-

6

Татвар

 

Алтанзаяа Г.

2015

Монгол

20

-

7

Аудит

 

Алтанзаяа Г.

2015

Монгол

10

-

8

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Баянмөнх Ц.

2014

Монгол

5

-

9

Удирдлагын бүртгэлийн шинжилгээ

Баянмөнх Ц.

2014

Монгол

5

-

10

Аудитын онол дадлага

Баяр А.

2013

Монгол

5

-

11

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем

Хатанхангай

2016

Монгол

20

-

12

Санхүү эдийн засгийн эдийн засгийн шинжилгээ

Моломжамц Д.

2016

Монгол

10

-

13

Аудит

Алтанзаяа Г.

 

2015

Монгол

10

-

14

Нягтлан бодох бүртгэл мэдээллийн систем

Хатанхангай Ц.

2015

Монгол

20

 

15

Аудитын олон улсын стандарт

 

2014

Монгол

10

-

16

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт

 

2014

Монгол

10

-

17

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

Авирмэд Б.

2014

Монгол

30

-

18

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Өлзийбат С.

2014

Монгол

100

-

19

Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл

Шинэ-Өлзий Н.

2014

Монгол

30

-

20

Уул уурхайн нягтлан бодох бүртгэл

Бадамханд Р.

2014

Монгол

25

-

21

Нягтлан бодох бүртгэл

Нүржигмаа О.,

Еркеш А.

2013

Монгол

50

-

22

Бүртгэл мэдээллийн систем

МУИС

2013

Монгол

30

-

23

Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл

Энхболд Д.

2013

Монгол

30

-

24

Удирдлагын бүртгэл

 

Агваан Н.

2013

Монгол

1

-

25

Аудит

Гантулга Г.

 

2012

Монгол

10

-

26

Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл

Kieso  D.

2011

Монгол

50

-

27

Импакт программ

 

Батсүрэн Ц.

2011

Монгол

20

-

28

Аудит

Эхбаяр Д.

 

2011

Монгол

30

-

29

Санхүүгийн дунд шатны бүртгэл I

МУИС

2009

Монгол

15

-

30

Санхүүгийн дунд шатны бүртгэл II

МУИС

2009

Монгол

15

-

31

Зардлын удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл

Баянмөнх Ц.

2009

Монгол

10

-

32

Нягтлан бодох бүртгэл

Нүржигмаа О.,

Еркеш А.

2008

Монгол

40

+

33

Managerial accounting for manager

Noreen E.

2008

Англи

1

-

34

Advanced financial accounting

Baker R.

2008

Англи

7

-

35

Intermediate accounting

 

Spiceland D.

2007

Англи

8

-

36

Cost accounting


Arora M.

2006

Англи

1

-

37

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Өлзийбат С.

2005

Монгол

40

-

38

Удирдлагын бүртгэл

 

Баярмаа Б.

2005

Монгол

30

-

39

Удирдлагын бүртгэл

 

Өлзийбат С.

2005

Монгол

20

-

40

Зардлын удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл

Баянмөнх Ц.

2005

Монгол

10

-

41

Cost accounting

 

Horngron C.

2005

Англи

1

-

42

Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл

Саранчимэг А.

2004

Монгол

36

-

43

Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл

Нямаа Д.

2004

Монгол

40

-

44

Аудит

Энх-Амгалан Л.,

Лхагвасүрэн

2004

Монгол

20

-

45

Intermediate accounting

 

Kieso  D.

2004

Англи

3

-

46

Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл

Нанжид Г.

2003

Монгол

35

-

47

Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл

Шинэ-Өлзий Н.

2003

Монгол

20

-

48

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Өлзийбат С.

2002

Монгол

44

-

49

Удирдлагын бүртгэл

 

Өлзийбат С.

2002

Монгол

90

-

50

Аудит

Агваан Н.

 

2002

Монгол

10

-

51

Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл

Шинэ-Өлзий Н.

2001

Монгол

20

-

52

Аудит

Подолького В.

2001

Орос

1

-

53

Зардлын бүртгэл

Алтанзаяа Г.

2001

Монгол

8

-

54

Аудит

Агваан Н.

 

2001

Монгол

10

 

55

Аудит

Энх-Амгалан Л.,

Лхагвасүрэн

2000

Монгол

27

-

56

Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл I

Kieso D.

2000

Монгол

80

-

57

Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл II

Kieso  D.

2000

Монгол

90

-

58

Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл

Нямаа Д.

2000

Монгол

30

-

59

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Асри Хаммери Ф.

2000

Монгол

72

-

60

Удирдлагын бүртгэл

 

Моломжамц Д.

1999

Монгол

4

-

61

Нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийн систем

Батбаяр Р.

1999

Монгол

10

-

62

Зардлын бүртгэл

 

Эрдэнэцэцэг Ц.

1998

Монгол

17

-

63

Удирдлагын бүртгэлийн лекцүүд

Санжид Т.

1998

Монгол

6

-

64

Аудитын дадлага

 

1998

Монгол

10

-

65

Аудит монтгомери

 

Дефлиц Ф.

1997

Орос

1

-

66

Managerial accounting

 

Hilton R.

1997

Англи

1

-

67

Managerial accounting

 

Garrison R.

1997

Англи

2

-

68

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл

Өлзийбат С.

1996

Монгол

44

-

69

Аудит

 

Аренс Э.

1995

Орос

2

-

70

Бүртгэл мэдээллийн систем

Батсайхан О.

1995

Монгол

85

-

71

Cost accounting

 

Horngron C.

1994

Англи

1

-

72

Удирдлагын бүртгэлийн үндсэн асуудлууд

Жааваа Т.

1993

Монгол

5

-

73

 

 

 

 

 

 

74

Intermediate accounting

 

Kieso  D.

1992

Aнгли

2

-

75

Intermediate accounting

 

Dyckman T.

1992

Англи

2

-

76

Cost accounting

 

Horngron C.

1991

Англи

1

-

77

Modern advanced accounting

 

Larson E.

1991

Англи

4

-

78

Auditing

 

Robertson J.

1990

Англи

2

-

79

Managerial accounting

 

Dominiak G.

1990

Англи

20

-

80

Cost accounting

 

Moscove S.

1990

Англи

1

-

81

Advanced financial accounting

Baker R.

1989

Англи

1

-

82

Intermediate accounting

 

Cashin J.

1989

Англи

2

-

83

Modern advanced accounting

Larson E.

1988

Англи

1

-

84

Auditing

 

Robertson J.

1988

Англи

1

-

85

Managerial accounting

 

Garrison R.

1985

Англи

1

-

 

Шинэ мэдээ