Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


2017-2018 онд элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Нийтэлсэн: 2017-02-08 11:28:15 Үзсэн: 7288

МАНДАХ БҮРТГЭЛ дээд сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 

А. Өдрийн хөтөлбөр / Төв сургууль-Улаанбаатар хот/

Индекс

Элсэлт авах 
хөтөлбөрүүд

 

Нарийвчилсан чиглэл

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байх

Босго оноо

D041101

Нягтлан бодох 
бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл – аудит

Бүрэн дунд боловсролтой

байх

4 жил

Математик

Англи хэл

 

450

Нягтлан бодох бүртгэл – банк

Нягтлан бодох бүртгэл -татвар

Нягтлан бодох бүртгэл -статистик

Нягтлан бодох бүртгэл - англи хэл

Нягтлан бодох бүртгэл -мэдээллийн систем

D041201

Санхүү банк

Математик

    450

D061203

Мэдээллийн систем

Математик

    400

D061302

Програм хангамж

 

 

 Б. Өдрийн хөтөлбөр /Дархан дахь салбар сургууль/

Индекс

Элсэлт авах 
хөтөлбөрүүд

Нарийвчилсан чиглэл

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байх

Босго оноо

D041101

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл- аудит

Бүрэн дунд

боловсролтой

байх

 

4 жил

    

Математик

 

400

Нягтлан бодох бүртгэл - банк

 

 

 В. Орой, эчнээ хөтөлбөр  /Төв сургууль-Улаанбаатар хот/

Индекс

Элсэлт авах 
хөтөлбөрүүд

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн шалгалт өгөх чиглэл

D041101

Нягтлан бодох бүртгэл

 

Бакалаврын зэрэгтэй байх

/мэргэжил харгалзахгүй/

2 жил

  • Нийгэм, эдийн засгийн ерөнхий мэдлэг
  • Англи хэл
 

 

Г. Орой, эчнээ хөтөлбөр  /Дархан дахь салбар сургууль/

Индекс

Элсэлт авах хөтөлбөр

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн шалгалт өгөх

чиглэл

D041101

Нягтлан бодох бүртгэл

 

Бакалаврын зэрэгтэй байх

/мэргэжил харгалзахгүй/

2 жил

  • Нийгэм, эдийн засгийн ерөнхий мэдлэг
 

 

МАНДАХ БҮРТГЭЛ дээд сургуульд  2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

 

А. Магистрын хөтөлбөр /Төв сургууль-Улаанбаатар хот/

Индекс

Элсэлт авах хөтөлбөр

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн шалгалт өгөх чиглэл

 

E04110101

Бизнесийн удирдлагын магистр

(Нягтлан бодох бүртгэл)

 

-Бизнесийн удирдлагын бакалавр

-Голч дүн 2.8-аас дээш

 

1,5-2 жил

  • Бизнесийн удирдлага

/нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, аудит, менежмент, эдийн засаг/

  • Англи хэл

E04120101

Бизнесийн удирдлагын магистр

(Санхүү банк)

 

E04110101

 

Бизнесийн удирдлагын магистр:

Японы Тохоку их сургууль, Мандах Бүртгэл ДС-ийн хамтарсан “1+1” хөтөлбөр     

 Мандах Бүртгэл ДС-ийн Бизнесийн удирдлагын бакалавр

-Голч дүн 3,5-аас дээш

 

 

2 жил

  • Бизнесийн удирдлага

/нягтлан бодох бүртгэл, санхүү,  аудит, менежмент, эдийн засаг/

  • Англи хэл

-TOEFL-IBT 79-өөс дээш

 -TOEFL-PBT 550-аас дээш  эсвэл - IELTS 6-аас дээш

 

 

Б. Магистрын хөтөлбөр  /Дархан дахь салбар сургуульд хичээллэнэ/

Индекс

Элсэлт авах хөтөлбөр

Элсэгчдэд тавих шаардлага

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн шалгалт

  E04110101

Бизнесийн удирдлагын магистр:

(Нягтлан бодох бүртгэл)

-Бизнесийн удирдлагын бакалавр

 

1,5-2 жил

  • Бизнесийн удирдлага

/нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, аудит, менежмент, эдийн засаг/      

  • Англи хэл
 

 

Шинэ мэдээ