Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

ISO 21001:2018

Нийтэлсэн: 2020-03-16 18:43:50 Үзсэн: 509

ISO 21001:2018 боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны стандарт  нь суралцагчид болон бусад үр шим хүртэгсэдийн шаардлагыг хангахуйц боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын удирдлагыг энгийн арга хэрэгсэлээр хангадаг зөвхөн боловсролын үйлчилгээний байгууллагуудад тохирсон стандарт болно.  

Боловсролын байгууллагын суралцагчид ба үр шим хүртэгсэд түүнчлэн бусад сонирхогч талуудын шаардлагыг хангаж буй түвшинг үнэлэх, цаашид үүнийгээ үргэлжлүүлэн явуулах чадвараа дээшлүүлэх зайлшгүй бөгөөд байнгын хэрэгцээ байдаг.  Энэхүү хэрэгцээг  I SO 21001:2018 ББМТ стандарт хангадаг.

Манай хамт олон эдгээр менежментийн тогтолцооны стандартуудыг байгуулагынхаа хэмжээнд нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Шинэ мэдээ