Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
Бизнесийн удирдлагын магистр

2020-03-04 09:27:25 117

Олгох зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр Хөтөлбөрийн зорилго:  Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд  тулгуурлан оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг чадвар эзэмшсэн бүтээлч, манлайлагч мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэги [ ... ]

Шинэ мэдээ