Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2018-12-12 12:45:55 Үзсэн: 2006

Д/Д

Багшийн нэр

Судалгааны ажлын сэдэв

1

С.Цолмон

Доктор, дэд профессор

Санхүүгийн удирдлага

Эрсдэлийн удирдлага

Хөрөнгө оруулалтын удирдлага

Зээлийн бодлого, төлөвлөлт

Мөнгөний бодлого, төлөвлөлт

Санхүүгийн хяналт, шалгалт

Компанийн засаглал

2

Б.Нацагдорж

Доктор,профессор

Макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд

Санхүүгийн байгууллага
Санхүүгийн зах зээл
Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт

3

Г.Билгээ

Доктор, дэд профессор

Менежментийн хөгжлийн хандлага

Бизнесийн байгууллагын бүтээмж

Үйлдвэрлэлийн байгууллагын хүчин чадлын үнэлэмж

Дээд боловсролын санхүүгийн менежмент

Өөрчлөлт шинэчлэлтийн менежмент

4

Б.Сайнжаргал

Докторант

Зах зээлийн хэсэгчилсэн арга зүй

Зорилтот зах зээл, хоногшуулалтийнн стратеги

Хэрэглэгчийн зан төлөв

5

Ж.Гантулга

Магистр

Банкны удирдлага, шинжилгээ

Банкны хяналт, шалгалт

Мөнгөний бодлогын шилжих механизм

6

П.Насанжаргал

Магистр

Байгууллагын соёл

Нийгмийн маркетингийн хүчин зүйлс,

Удирдагч дагалдагсдын онолыг хүний нөөцөд хэрэглэх нь

Стратегийн хүний нөөцийн төлөвлөлт

Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэмжүүр

Байгууллагын бүтээх чадвар

Байгууллагын цөм ур чадвар  /competence/

Хүний нөөцийн инженерчлэл /HR-reengineering/

Манлайллын хэмжүүр /Leadership/

7

Г.Уянга

Магистр

Олон улсын эдийн засаг

Олон улсын санхүүгийн зах зээл

Мөнгө ба санхүү

Даатгал

Олон улсын худалдаа

8

Г.Эрдэнэцогт

Магистр

Арилжааны банкны ашигт ажиллагаа

Зээл, зээлийн шинжилгээ

Банкны өрсөлдөөн

Санхүүгийн удирдлага

9

С.Мөнхцэцэг

Докторант

Эдийн засгийн өсөлт ба хөгжлийн асуудал

Сангийн бодлого, мөнгөний бодлогын хэрэгжилт

Өрсөлдөх чадвар, кластерын судалгаа

Эдийн засгийн салбаруудын хоорондын  хамаарал

Макро эдийн засгийн асуудал

10

Л.Дансранбавуу

Докторант

Эдийн засгийн өсөлт ба хөгжлийн асуудал

Сангийн бодлого, мөнгөний бодлогын хэрэгжилт

Өрсөлдөх чадвар, кластерын судалгаа

Эдийн засгийн салбаруудын хоорондын  хамаарал

Макро эдийн засгийн асуудал

 

11

М.Жанузах

Хэрэглэгчийн зан төлөв
Байгууллагын соёл
Өрсөлдөөнийг тодорхойлох зарим хүчин зүйлс
Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ

 

Шинэ мэдээ