Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2018-11-30 13:33:50 Үзсэн: 1390

Багш

Сэдэв

1 Ч.Төрбадрах Дээд боловсрол судлалын зарим асуудал
Улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн харьцуулсан судалгаа
Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахасуудал

Инженерийн хийц, түүний гэмтлийг үл эвдэх сорилын аргаар тодорхойлох

Инженерийн тооцоо, эдийн засгийн дүн шинжилгээ

2

 Н.Сэлэнгэ

Бизнесийн харилцаа, мэдлэгийн менежмент

Хүний нөөц, үйлдвэрлэлийн менежмент

Технологийн менежмент

Үйлчилгээний удирдлагын процессийн оновчлол

Системийн шинжилгээ

3

 Д.Баасанхүү

 

 

Түүх угсаатны зүй

Боловсрол ба сэтгэл судлал

Гүн ухаан сэтгэлгээ

Байгаль хамгаалал

 

4

Н.Далайсайхан

Өгөгдөлд дүн шинэжилгээ хийх статистик аргууд

Статистикийн шинжилгээний аргуудын хэрэглээ

Индексийн аргыг хүчин зүйлийн судалгаанд ашиглах

    5

С.Анхбаяр

SPSS программаар судалгаа боловсруулах

Шугаман программчлалын бодлого түүний тавил

MS Excel программын "Data analysis" хэрэгслийг

ашиглан тоо мэдээллийн  тойм статистик үзүүлэлтийг тооцох, нэг болон хоёр хүчин зүйлийн дисперсийн шинжилгээ, корреляцийн шинжилгээг хийх, индексийн шинжилгээ

Үйлчилгээний байгууллагын сэтгэл ханамжийг

SERVQUAL загвараар үнэлэх

Анкетан асуулгыг Excel программ дээр боловсруулах, үр дүнг тайлбарлах

6

 М.Ганхөлөг

Монголын залуучуудын ёс зүйн хүмүүжил түүнийг төлөвшүүлж буй өнөөгийн байдал

Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал

Философи ба орчин үе

Буддын экологи сургаалын ач холбогдол

Хөвгүүдийн ёс зүйн төлөвшилд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

 

 

7

 

Д.Булгантамир

Google Application хэрэглээ

 Cloud system

 Online сургалт

 Мэдээлэл технологи

 Интернэтийн хэрэглээ

 Microsoft Office програмын хэрэглээ

 

Шинэ мэдээ