Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Нийтэлсэн: 2018-11-27 08:28:16 Үзсэн: 1498

Боловсрол судлал, хүмүүнлэгийн судалгааны баг 

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

 

Багшийн нэрс

Сэдвийн жагсаалт

 1.  

С.Ганцэцэг

 / Док, Дэд Проф./

Англи монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн зэрэгцүүлсэн судалгаа

Англи хэл сурахад үндэсний сэтгэлгээний онцлогийг авч үзэх нь

Гадаад хэлний сургалтын эдийн засаг, нийгэм, соёлын үнэлэмжийг тодорхойлох нь

Хэл соёлын шүтэлцээний судалгаа

Сэтгэлийн боловсролын эзэмшихүйг судлах нь

21-р зууны суралцагчдын эзэмших чадварын судалгаа

 1.  

Т.Сумъяа

/Дэд Проф./

Оюутны  сургалтын амжилтанд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

Монгол улсын хүн амын доторх ажилгүйдэлд нөлөөлж буй хүчин  зүйлс

Монгол хүний соёлын үнэлэмж

Дээд боловсролтой иргэдийн ажилгүйдлийн шалтгаан

 1.  

Ж.Төгсөө

/ Ахлах багш/

Гадаад хэл суралцагчийн амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Сэтгэл хөдлөлийн ухамсарыг хөгжүүлэх замаар сурлагын амжилтыг дээшлүүлэх боломж

Суралцагчийн хандлага сургалтын үр дүнд нөлөөлөх асуудал

Нийгмийн хөгжилд оюутны гүйцэтгэх үүрэг оролцоог судлах нь

Монгол оюутны суралцах чадварын онцлог

Англи, Монгол хэлний орчуулга зүйн асуудал

Бие хүний хөгжлийн асуудал

Бизнесийн англи хэлний боловсрол эдийн засгийн хөгжилд  нөлөөлөх асуудал

 1.  

Э.Оюун-Эрдэнэ

/Ахлах багш/

Боловсрол судлал,

Гадаад хэлний заах арга зүй,

Орчуулгын онол, аргазүй,

Хэл шинжлэл

 1.  

Н.Ариунаа

/Ахлах багш/

 

Газар усны нэр судлал

Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах

Этгээд үг хэллэг, түүний хэрэглээ

Оюутны төлөвшил, сурах хандлага

 1.  

Ш.Нандинцэцэг

/ Багш/

Техник технологийн дэвшлийг гадаад хэл сурахад ашиглах нь

Цахим уншлагын аргыг сургалтын идэвхитэй арга болгох нь

 1.  

 

С.Намуун

 / Багш/

 

Суралцагчдын сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга зам

Оюутан суралцагчдын харилцаа, хандлага, төлөвшил нь тэдний сурах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь

Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг сайжруулах асуудалд

Амжилттай суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Гадаад хэл сурахад өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ

 1.  

Т.Оюун-Эрдэнэ

/ Багш/

 

Үүсгүүр хэл шинжлэлийн онолыг англи хэлний хэл зүйн хичээлд ашиглах нь

Монголоос Англируу орчуулга хийхэд тулгардаг бэрхшээлийг шийдэх зарим арга зам

Англи хэлний хичээлийн гэрийн даалгаврын үр нөлөө

 1.  

С.Сайнзаяа

/ Багш/

 

Англи хэлний чадваруудыг хөгжүүлэх боломж

Англи-Монгол хэлний хэл шинжлэлийн харьцуулсан судалгаа

Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах боломж

 1.  

И.Должинсүрэн

/ Багш/

Монгол зүйр цэцэн үгийн орчуулгыг харьцуулан тайлбарлах нь (Англи хэлний жишээн дээр)

Оюутан залуусын харилцааны ур чадварыг хөгжүүлж, оюутнуудын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Англи хэлний ярих чадварыг хөгжүүлэх нь (Хэлний бус мэргэжлийн ангид суралцагсдын жишээн дээр)

Худалдаа үйлчилгээний салбарын үнийн асуудлыг шийдвэрлэх нь

“Монголд үйлдвэрлэв” бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлэх нь

Цаасан хаягдлыг дахин боловсруулах нь

Монгол улс дах үр хөндөлт, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл

Цахим орчны хор хөнөөл

Харааны асуудлыг шийдвэрлэх нь (Нүдний шил)

Эмийн гаж нөлөө

Миний мэдэх Америк орон

 1.  

З.Тэлмүүн

/ Багш/

Англи монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа

Гадаад хэл сурахуй

Монгол орны аялал жуулчлал

Монгол хүнд гадаад хэл сурахад түгээмэл тулгардаг бэрхшээлүүд, тэдгээрийг хэрхэн даван туулах тухай

Англи хэлний үгсийн санг хэрэглээгээр дамжуулах баяжуулах тухай

Сурах сэдлийг ухамсарлах нь

Шинээр бий болж буй гадаад нэр, томьёог оновчтой орчуулах тухай

Англи хэлийг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлж сурах нь

Цахим орчныг ашиглан гадаад хэл сурах

Цахим орчны зөв зохистой хэрэглээ

Оюутнуудад шалгалтын үндсэн зорилгыг ухамсарлуулах, зохисгүй үйлдэл гаргахыг зогсоох

Оюутнуудын судлаач хандлагыг нэмэгдүүлэх

 

Боловсрол судлал, хүмүүнлэгийн судалгааны баг

Шинэ мэдээ