Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Бакалаврын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам

2017-02-07 17:17:44 931

Захиргааны зөвлөлийн 2011 оны 09  дугаар сарын 16- ны  өдрийн  хурлаар  хэлэлцэн шинэчлэн батлав   Бакалаврын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам     Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.  Монгол Улсын “Боловсролын тухай”, “Дээд боловсролын тухай” хууль, тэдгээрт нийцүүлэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг баримтлан МАНДАХ БҮРТГЭЛ дээд сургуульд дээд боловс? [ ... ]

Шинэ мэдээ