Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Магадлан итгэмжлэл

Нийтэлсэн: 2017-02-07 16:50:12 Үзсэн: 3584
Тус сургууль их, дээд сургуулиудад тавигдаж буй шаардлагын дагуу “Байгууллагын магадлан итгэмжлэл” болон "Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл"-ийг дараах онуудад амжилттай магадлуулаад байна. Үүнд:

 

“Байгууллагын магадлан итгэмжлэл”

 • 1999 онд анхан шатанд
 • 2006 онд  2 дахь шатанд
 • 2016 онд 3 дахь шатанд
 • 2018 онд 4 дахь шатанд

"Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл"

“Нягтлан бодох бүртгэл”-ийн Бакалаврын хөтөлбөрөө

 • 2007 онд анхан шатанд
 • 2012 онд 2 дахь шатанд
 • 2018 онд 3 дахь шатанд

“Нягтлан бодох бүртгэл”-ийн Магистрын хөтөлбөрөө

 • 2018 онд

АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжилдэг ACBSP байгууллагат 2011 онд гишүүнээр элсэн, 2014 оны 5 сарын 2 нд Сургууль болон дараах хөтөлбөрүүдээ магадлан итгэмжлүүллээ.

Үүнд:

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банкны эдийн засаг нягтлан бодох бүртгэл
 • Татварын эдийн засаг нягтлан бодох бүртгэл

гэсэн бакалаврын зэргийн хөтөлбөрүүд багтсан болно.

     

 

Шинэ мэдээ