Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Магистрантурын хичээлийн сурах бичгийн судалгаа

Нийтэлсэн: 2017-02-08 11:33:48 Үзсэн: 3179
 

Тухайн хичээлд ашиглагдаж буй ном, сурах бичгийн мэдээлэл

 

Д/д

 

Хичээлийн нэр

 

Зохиогч

 

Номын нэр

 

 

Хэвлэгдсэн     Газар, Он

Номын санд байгаа эсэх

Уншлагын танхимд

/ширхэг/

Электрон номын санд

А. Мэргэжлийн суурь хичээл /Compulsory/

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Л. Бурмаа

Маркетингийн судалгаа

УБ., 2017

20ш.

 

ҮСХ

Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага

УБ., 2016

12ш.

 

МБДС

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын стандарт

УБ., 2016

 

 

Ц. Оюун

Их дээд сургуулийн үйл ажиллагааны онол, арга зүй

УБ., 2015

10ш.

 

Т. Нарантуяа

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

УБ., 2013

20ш.

 

Б. Сандаг

Судалгааны арга зүй

УБ., 2000

40ш.

Тийм

Д. Энхтуяа,       Ч. Авдай

Судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй

УБ.,  2007

 

Тийм

Г.  Чулуунбаатар

Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн  логик

УБ., 2001

 

 

П. В.  Алексеев   А. В. Панин

Теория познания и диалетика

Моск., 1999

 

 

В. Кохановский

Философия и методлогия наука

Моск., 1999

 

 

C. H. Coombs

Theory and methods social measurement

USA., 1986

 

 

Д. Цэрэнпил

Диссертаци бичих, хамгаалах арга зүйн зөвлөмж

УБ., 2001

 

 

МБДС-ийн эрдмийн зөвлөл

Магистрын дипломын ажил бичих удирдамж

УБ., 2010

 

 

 

 

2

 

Эдийн засгийн судалгааны арга зүй

С. Амгаа            А. Батжаргал

Эдийн засгийн судалгааны арга зүй

УБ., 2016

10ш.

 

 

Тогтвортой хөгжилд нягтлан бодох бүртгэлийн үүрэг, оролцоо-2016 /Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл/

УБ., 2016

1ш.

 

Р. Батжаргал

Бизнесийн шинжилгээний аргачлал

УБ., 2015

3ш.

 

Д. Чимгээ

SPSS шинжилгээ үр дүн тайлбар

УБ., 2015

3ш.

 

Ч. Наранчимэг

E-views программ ашиглах гарын авлага

УБ., 2011

 

Тийм

 

 

3

 

Санхүүгийн бүртгэлийн онол

 

Санхүүгийн тайлагнал

УБ., 2018

30ш.

 

МУИС

Санхүүгийн тайланг хэрхэн бичих вэ?

УБ., 2017

20ш.

 

ММНБИ

Санхүүгийн менежмент

УБ., 2017

60ш.

 

С. Өлзийбат

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2002

90ш.

 

Б. Баярмаа

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2005

30ш.

 

А. Одгэрэл Ба бус

Санхүүгийн бүртгэл

УБ., 2013

50ш

 

Б. Бүжинлхам

Санхүүгийн удирдлага

УБ., 2015

50ш.

 

Д. Моломжамц

Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ

УБ., 2016

10ш.

 

Д. Моломжамц

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

1ш.

Тийм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ахисан түвшний экономикс

ШУТИС

Микро эдийн засаг

УБ., 2017

5ш.

 

МУИС-ЭЗС-ЭЗО

Дунд түвшний макро эдийн засаг бодлого, дасгал, тест

УБ., 2015

 

 

Б. Сноудон,       Р. Х. Рэйн

Орчин үеийн макро экономикс

УБ., 2010

 

 

Б. Алтанцэцэг,  Б. Отгонтөгс

Макро эдийн засаг

УБ., 2000

20ш.

 

Ш.  Цэрэндаваа

Макро эдийн засаг бодлого, дасгалын хураамж

УБ., 2006

 

 

В.Ж. Хаймен

Хэрэглээний макро эдийн засаг

УБ., 2002

10ш.

 

Г. Н. Мэнкью

Макро эдийн засаг

УБ., 1998

4ш.

 

H. R. Varian

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach”, 8th edition,

USA., 2008

 

 

D. Fischer

Macroeconomics 6-th edition

USA., 1994

 

 

 

Macroeconomics 7-th and international edition

USA., 1998

 

 

А. Бакей

Микро эдийн засгийн ухаан

УБ., 2009

30ш.

 

Б. Алтанцэцэг, ба бус.

Микро экономикс

УБ., 2005

10ш.

 

Ш. Цэрэндаваа

Микро эдийн засаг бодлого, дасгалын хураамж

УБ., 2005

 

 

М. Фогил

Микро эдийн засаг /хялбаршуулсан төгс тойм/

УБ., 2002

20ш.

 

Д.В. Катзнер

Микро эдийн засгийн Валрасын онол

УБ., 2002

10ш.

 

Х. Колер

Микро Экономикс

УБ., 2015

20ш.

 

Р. Вэриан

Микроэкономика

М., 1997

 

 

Х. Ф. Роберт

Микро экономика и поведение

М., 2000

1ш.

 

C. Davia

Microeconomics

USA., 2006

8ш.

 

A. S. Paul

Microeconomics

USA., 1989

4 ш.

 

B. Schiller

The Micro economy today

USA., 1994

 

Тийм

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Стратегийн менежмент II

Н. Сонинтамир

Н. Энхтуул

10+1 стратегийн хэрэгжүүлэлт

УБ., 2016

30ш.

 

Т. Кендрик

Төслийн удирдлагын практик зөвлөмж

УБ., 2014

   2ш.  

 

Я. Шуурав ба бус

Менежментийн шинэ прадигма

УБ., 2014

      2ш.

 

Х. Пүрэвдагва,  Л. Цэрэнчимэд

Өөрчлөлтийн менежмент

УБ., 2013

10ш.

 

Ч. Бат-Оргил

Өрсөлдөөний стратеги

УБ., 2009

1ш.

 

Я. Шуурав,         Д. Ганбаатар

Стратегийн удирдлага

УБ., 2005

1ш.

 

Одмаа Д. Орч.

Стратегийн эрэлд

УБ., 2005

3ш.

 

Томпсон А. А.

Стратегический менеджемент

М., 2000

1ш.

 

B.M.  Eisner and

Strategic management

USA., 2007

 

 

G.R. Robinson and

Strategic management

USA., 1991

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Англи хэл

 

Бизнесийн сайн захидал хэрхэн бичих вэ? /Business letter/

УБ., 2017

5ш.

 

Б. Жавхлан,     

 А. Ганзориг,      С. Ариунаа

Банк санхүүгийн Англи нэр томъёог Монгол хэлнээ орчуулан тайлбарласан толь

УБ., 2014

1ш.

 

L. Mackenzie

Professional English in Use

Mex., 2011

7ш.

 

Monsudar

Oxford: English-Mongolian Dictionary

УБ., 2006

55ш.

 

J. Taylor,             S. Peltier

Accounting

EU., 2011

90ш.

Тийм

V. Evans,             J.  Dooly

Finance

EU., 2012

150ш.

Тийм

J. Taylor,  J. Zeter

Business english

EU., 2011

40ш.

Тийм

V. Evans,           K. Gilmore

Banking

EU., 2011

60ш.

Тийм

Б.  Мэргэшүүлэх хичээл  /Compulsory/

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Олон улсын эдийн засаг, санхүү II

 

Т. Анарболд,       Г. Жавхлан

Олон улсын санхүүгийн менежмент

УБ., 2016

10ш.

 

Б. Санжмятав

Дэлхийн эдийн засаг

УБ., 2015

10ш.

 

Д. Авирмэд 

Олон улсын худалдаа ба эдийн засаг

УБ., 2013

 

 

 

Б. Асралт,           С. Ариунбаяр,  Д. Ганбат

Логистикийн менежмент II

УБ., 2012

2ш.

 

Н. Отгонсайхан

Олон улсын бизнес

УБ., 2009

1ш.

 

Б. Асралт,           С. Ариунбаяр

Логистикийн менежмент I

УБ., 2009

2ш.

 

Э. Гүрмэнжав,  М . Амартүвшин

Олон улсын худалдаа

УБ., 2009

5ш.

 

Ц. Далай

Д. Ундрах

Олон улсын эдийн засаг

УБ., 2006

5ш.

Тийм

Н.  Батнасан

Гадаад худалдаа

УБ., 2003

5ш.

 

Д. Дуламсүрэн

Олон улсын валютын харилцаа

УБ., 2001

10ш.

Тийм

R. James Machinson and

International trade theory and evidence

USA., 1996

 

 

G. Giancarlo

International trade theory and policy

USA., 2014

 

Тийм

М.Р.  Мэтьюс

Теория бухгалтерского учёта

Моск.

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

Аудит II

ММНБИ

Монтгомерийн Аудит

УБ., 2016

2ш.

 

А. Баяр

Аудитын онол дадлага

УБ., 2013

5ш.

 

ММНБИ

Аудитын олон улсын стандарт

УБ., 2014

15ш.

 

Г. Алтанзаяа

Аудит

УБ., 2015

10ш.

 

Г. Гантулга

Аудит

УБ., 2012

10ш.

 

О. Лхагвасүрэн, Л. Энх-Амгалан

Аудит

УБ., 2004

20ш.

 

B. Porter, and

Principles of external auditing

USA., 1996

1ш.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Зардал, удирдлагын бүртгэл

С. Өлзийбат

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2014

100 ш.

 

С. Өлзийбат

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл”

УБ., 2014

100 ш.

 

Милан Кубр

Удирдлагад зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ

УБ., 2013

5 ш.

 

 

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

УБ., 2016

20ш.

 

Т. Ёндон,            Ё. Эрдэмбаяр

Удирдлагын бүртгэл

УБ.,  2007

 

 

M.  Steven Bragg

Management Accounting Best Practices

УБ., 2013

 

 

Larry M. Waltner &  J. Cristopher

Managerial and Cost Accounting

USA., 2001

 

 

M. Yasuhiro

Cost Reduction Systems

USA., 1994

 

 

 

Target cost core group

USA., 1997

 

 

 

 

 

10

 

 

 

  

 

Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Милан Кубр

Удирдлагад зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ

УБ., 2013

5 ш.

 

          Г.  Цэрэн

Байгууллагын зан төлөв

УБ., 2014

10ш.

 

Э. Гүргэмжав

Хэрэглэгчийн зан төлөв: сурах бичиг

УБ., 2013

5ш.

 

Д. Доржжав

Сонгодог жишээн дээр удирдахуйд суралцах нь

УБ., 2002

10ш.

 

Т. Жааваа

Санхүү, өртөг, удирдлагын бүртгэлийн төлөвшил, шинэтгэл дэх нэн тулгамдсан асуудлууд

УБ., 2007

 

 

T.M. Matteson

Organizational behavior and management

USA., 2002

3ш.

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

Д. Ангар

Хөрөнгийн зах зээл

УБ., 2017

8ш.

 

Д. Пүрэв,            Л. Шарав

Үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалтын эдийн засаг, менежмент

УБ., 2016

5ш.

 

 

 HBR guide: Төслийн удирдлага

УБ., 2017

5ш.

 

Б. Бүжинлхам

Санхүүгийн удирдлага

УБ., 2015

50ш.

 

Л.Жаргал,

Ж.Бат-Өлзий

Санхүүгийн менежмент

УБ., 2008

5ш.

 

Б. Хөхөөжаргал

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага

УБ., 2003

15ш.

 

H.R. Garrison

Managerial Accounting :Workbook/Study Guide

USA., 2013

1ш.

 

С. Өлзийбат

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2014

 

 

M. Bragg Steven

Managent Accounting Best Practices

USA., 2013

 

Тийм

Larry M. Waltner & J.  Cristopher Skousen

Managerial and Cost Accounting

USA., 2015

 

Тийм

 

 

 

12

 

 

 

Ахисан түвшний НББ, тайлагнал

ММНБИ

Санхүүгийн тайлагнал: Сурах бичиг

УБ., 2016

20ш.

 

ММНБИ

Санхүүгийн тайлагнал: Бодлого дасгалын хураамж

УБ., 2016

20ш.

 

Н. Шинэ-Өлзий

Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2014

30ш.

 

Д. Энхболд

Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл

УБ., 2013

30ш.

 

НББОУССХ

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт А хэсэг

УБ., 2010

19ш.

 

НББОУССХ

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт Б хэсэг

УБ., 2010

19ш.

 

H.R. Garrison

Managerial Accounting: 15 th edition

USA., 2013

1ш.

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Мөнгө зээлийн бодлого

Д. Моломжамц

Санхүүгийн менежмент

УБ., 2014

5ш.

 

Д. Моломжамц

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

1ш.

 

К. Кэмпбэлл,     Э. Долэн

Мөнгө, банкны үйл ажиллагаа ба зээлийн бодлого /1-2/ дэвт.

УБ., 1999

15ш.

 

S. M. Frederic

Money banking and financial markets

USA., 1989

1ш.

 

M. Nicholas.

How to make money in commercial real estate for the small invester

USA., 2006

1ш.

 

 

Corporate Governance and earning management

Герман., 2012

 

 

В. Сонгон суралцах хичээл /Elective/

 

 

 

 

14


 

 

 

Эконометрикс

М. Банзрагч

Эконометрикийн үндэс

УБ., 2017

10ш.

 

     Г. Дагвасүрэн

Статистик/ онол, практик

УБ., 2016

30ш.

 

 

Эконометрикс

УБ., 2013

6ш.

 

Ч. Наранчимэг,  Д. Ганзориг

Бизнесийн статистик ба эконометрикс

УБ., 2012

40ш.

 

Ч. Наранчимэг

E-views программ ашиглах гарын авлага

УБ., 2011

 

Тийм

Г. Элдэв-Очир

Эконометрикийн үндэс

УБ., 2006

5ш.

 

J.M. Wooldridge

Introductory Econometrics

USA., 2012

 

Тийм

D.N. Gujarati

Basic Econometrics

USA., 2004

 

Тийм

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Төрийн санхүүгийн удирдлага

Д. Оюунцэцэг

Төрийн санхүү

 

 

УБ., 2015

 

 

УБСЕГ

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2007-2016

УБ., 2007-2016

19ш.

Тийм

Д. Намжил

Төрийн санхүү

 

УБ., 2012

10ш.

 

Д. Сарангэрэл

Төрийн санхүү

 

УБ., 2011

 

 

Е. Жозеф

Штиглиц

Төрийн эдийн засгийн онол

УБ., 2009

2ш.

 

 

Монгол улсын татварын багц хууль

5ш.

 

Тийм

Д. Мөнхдулам,  Г. Балж

Төрийн санхүү

УБ., 2008

20ш.

 

Г. Энхбаяр,         Л. Отгонтуяа

Төрийн санхүүгийн удирдлага

УБ., 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

СТОУС өөрчлөлт

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт А хэсэг

УБ., 2010

19ш.

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт Б хэсэг

УБ., 2010

19ш.

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд А 

УБ., 2011

3ш.

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд Б

УБ., 2011

3ш.

 

Г. Алтанзаяа

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

УБ., 2014

10ш.

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын хэрэглээний тайлбар 2009

УБ., 2009

14ш.

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт

УБ., 2003

22ш.

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Хөрөнгийн

үнэлгээ II

Р. Батжаргал

Хөрөнгийн үнэлгээ үйл ажиллагааг зохицуулах хууль, тогтоомж, журам, дүрмийн эмхэтгэл

УБ., 2016

1ш.

 

Р. Батжаргал

Хөрөнгийн үнэлгээчний тусгай зөвшөөрөл олгох анхан шатны сургалтын материал

УБ., 2016

1ш.

 

Ж. Бурмаа

Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл орон сууцны үнэ бүрдэлт

УБ., 2015

3ш.

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээний үндэс

УБ., 2014

20ш.

 

ММНБИ

Хөрөнгийн үнэлгээ

УБ., 2013

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын хууль

УБ., 2010

 

Тийм

Д. Ганхуяаг

Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засаг үнэлгээ

УБ., 2005

 

 

М. Довууч

Хөрөнгө үнэлэх ширээний ном

УБ., 2012

 

 

Тунгалаг Н.

Үнэлгээний олон улсын стандарт

УБ., 2011

20ш.

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээнд ашиглагдах дүрэм журмын эмхтгэл

УБ., 2013

 

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээний бодлого дасгалын хураамж

УБ., 2011

20ш.

 

С. Доржсүрэн

Хөрөнгө үнэлэх арга зүй

УБ., 2005

10ш.

 

 

 

 

 

18


 

 

 

Банкны нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

ММНБИ

Нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2015

6ш.

 

Б. Авирмэд,      Б. Хишигдаваа

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2015

30ш.

 

 

Г.  Алтанзаяа

Санхүүгийн хяналт, шалгалт

УБ., 2011

13ш.

 

А. Цэрэнтогоо,  Б. Насанбаяр

Банкны хяналт шалгалт шинжилгээ

УБ., 2013

20ш.

 

H.R. Garrison

Managerial Accounting” 15 th edition

USA., 1990

1ш.

 

 

Managerial Accounting: Workbook/Study Guide

USA., 1997

1ш.

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ

Д. Моломжамц

Санхүү, эдийн засгийн шинжилгээ

УБ., 2016

10ш.

 

Р. Батжаргал

Бизнесийн шинжилгээний аргачлал

УБ., 2015

3ш.

 

С. Жамъяансүрэн

Бизнесийн шинжилгээ

УБ., 2012

25ш.

 

Д. Моломжамц 

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

1ш.

 

 

Comparative Study on Korean and Mongolian Corporate Accounting standarts

Солонгос., 2013

 

 

 

The Effect of IFRS Adoption on Earning Management in Mongolian listed company

УБ., 2014

 

 

 

 

20

 

Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага

ММНБИ

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

УБ., 2016

20ш.

 

А.  Ганзориг Ба бус

Эрсдэлийн удирдлга I

УБ., 2014

20ш.

 

Ц. Баянмөнх

Удирдлагын бүртгэл, шинжилгээ

УБ., 2014

5ш.

 

Г. Балж

Эрсдэл ба даатгал

УБ., 2010

5ш.

 

А. Ганзориг

Эрсдэлийн удирдлагын лекц

УБ., 2007

13ш.

 

Б. Хөхөөжаргал

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага

УБ., 2003

15ш.

 


 

Шинэ мэдээ